Spring til indhold

Klimatilpasning

De seneste års store stormfloder, regnhændelser og voldsomme skybrud vider tydeligt, at klimaet forandrer sig og der er behov for klimatilpasning.

Strategi for Klimatilpasning indeholder en kortlægning af de udfordringer vi står overfor nu og i fremtiden i forbindelse med skybrud, stormflod, stigende grundvandsstand og oversvømmelser ved vandløb, samt ved tørke og hedebølger.

Derudover er der en række afledte klimrelaterede konsekvenser for vores landbrug og skovbrug, natur, by og infrastruktur, vandforsyning, energiforsyning, sårbare grupper og sundhed.

 

Strategi for Klimatilpas

De seneste års store stormfloder, regnhændelser og voldsomme skybrud vider tydeligt, at klimaet forandrer sig og der er behov for klimatilpasning.

Kystbeskyttelse Kisserup

I sommerhusområdet Kisserup har grundejere i området anmodet Holbæk Kommune om at starte et projekt om kystbeskyttelse.


Feedback

Sidst opdateret

05.09.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen