Spring til indhold

Klimatilpasningsplan

De seneste års store regnhændelser og voldsomme skybrud er tegn på, at klimaet forandrer sig og der bliver behov for klimatilpasning. Derfor har Holbæk Kommune udarbejdet en klimatilpasningsplan, som er godkendt i 2014.

Klimatilpasning er en fast opgave for de danske kommuner. Dette arbejde omfatter kortlægning af områder med risiko for oversvømmelse - et såkaldt klimatilpasningskort. Når dette kort sammenholdes med et kort over bygningsmæssige og lokale værdier fås et risikokort.
Ud fra risikokortet udvælges en række områder – indsatsområder - hvor der er størst risiko for økonomiske skader og samfundsmæssige problemer ved oversvømmelser.
I Holbæk Kommunes første udgave af klimatilpasningsplan, er der udvalgt 11 fysiske indsatsområder til nøjere undersøgelse af årsag til oversvømmelsesrisiko samt evt. afværgeforanstaltninger.

Du kan læse hele klimatilpasningsplanen her

 

 Feedback

Sidst opdateret

07.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen