Afbrænding og bål

Som udgangspunkt må du gerne tænde et hyggebål i din have. Du skal dog være opmærksom på størrelsen af bålet.

Hvis du ønsker at tænde bål i din have, må du ikke afbrænde haveaffald. Der er dog enkelte undtagelser:

  • Afbrænding af haveaffald i mindre mængder gælder alene i landzone (ikke sommerhusområder) og kun i perioden fra 1. dec. til 1. marts. En mindre mængde er 1m³ eller fem trillebørfulde.
  • Rent, tørt træ til hygge- og lejrbål, på særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m³ i private haver.
  • Sankthansbål - det vil sige den 23. juni - i private haver, dog højst 0,2 m³.

Lovgivning

Den ansvarlige for afbrændingen, skal sørge for at overholde den gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger.
I bekendtgørelsen står der blandt andet, at afbrændingen skal overvåges af en person over 18 år, og at denne overvågning varer indtil at bålet og gløder er slukket , så der ikke efterfølgende kan opstå brand.

Gå til bekendtgørelse

 

I regulativ for husholdningsaffald kan du læse mere om vilkår for afbrænding af haveaffald.

Gå til regulativ for husholdningsaffald (pdf)

Grill, bål og ukrudtsbrændere

Brandvæsenet rykker ud til ca. 100 brande om året i Danmark, som er forårsaget af gløder fra grill. Og ca. 200 gange rykker brandvæsenet ud til brande, som skyldes afbrænding i haver og uhensigtsmæssig anvendelse af ukrudtsbrændere.

Grill

Når solen skinner fra en skyfri himmel, er det hyggeligt at grille. Men det er vigtigt at tage visse forholdsregler for at undgå uheld.

Haveaffald

Du må gerne brænde mindre mængder haveaffald af i perioden fra 1. december til 1. marts, hvis du bor i landzone.

Sankthansbål

Afbrænding af sankthansbål må kun ske den 23. juni.

Ukrudtsbrændere

Mange ved ikke, hvordan de skal bruge en ukrudtsbrænder korrekt. Det kan resultere i brand. Se de gode råd her.


Feedback

Sidst opdateret

06.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen