Spring til indhold

Brug af fyrværkeri

Du må købe fyrværkeri fra den 15. december til den 31. december, men du må kun affyre det fra den 27. december til den 1. januar.

Godkendt fyrværkeri skal være forsynet med Sikkerhedsstyrelsens godkendelsesnummer (BRS-nummer).

Anvendelse af festfyrværkeri

Ønsker du at affyre fyrværkeri uden for den tilladte periode, skal du have en særlig tilladelse fra Vestsjællands Brandvæsen og det skal være en godkendt festfyrværker som affyrer fyrværkeriet.

Opbevaring af fyrværkeri

Du må transportere og opbevare fyrværkeri med max. 5 kg NEM. NEM står for Netto Eksplosivstofmængde og angiver, hvor meget krudt, der er i fyrværkeriet. NEM-vægten er angivet på fyrværkeriet. Skal du opbevare mere fyrværkeri, f.eks i forbindelse med salg, skal du have en tilladelse. 

Afskaffelse af ikke affyret fyrværkeri

Ønsker du at skaffe dig af med dit ikke affyrede fyrværkeri, kan du aflevere det på genbrugspladsen. Det skal gøres på kemikaliebordet ved farligt affald eller til en medarbejder.

 Feedback

Sidst opdateret

22.11.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Vestsjællands Brandvæsen

Rynkevangen 12

4400 Kalundborg

Telefon: 44 22 71 12

E-mail: vsbv@vsbv.dk

Hjemmeside: vsbv.dk