Ansøgning om anvendelse af festfyrværkeri

Her søger du om tilladelse til at affyre festfyrværkeri eller scenefyrværkeri. Ansøgningen skal sendes senest 14 dage før fyrværkeriet skal anvendes.

Undervejs i ansøgningen skal du vedlægge en målfast oversigtstegning over afskydningsområdet/sceneområdet. Du har også mulighed for at vedlægge en oversigt over fyrværkeriartikler.

På oversigtstegningen skal du angive afskydningspladsen/sceneområdet, brandslukningsmateriel, samtlige sikkerhedsafstande til publikum, brandfarligt oplag, dyrehold, bygninger, let antændeligt tag og brændbar vegetation under hensyntagen til vindretning.

Som ansvarlige festfyrværker/scenefyrværker erklærer du på den sidste side i ansøgningen, at de afgivne oplysninger er korrekte, at regelsæt for montering og anvendelse af festfyrværkeri overholdes, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Læs bekendtgørelsen her.

 Firmaets beliggenhed og husnr.

 Feedback

Sidst opdateret

08.10.2015

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen