Spring til indhold

Midlertidig overnatning

Ønsker du at overnatte i en offentlig bygning (i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lignende), skal du anmelde dette forud for overnatningen.

Midlertidige overnatninger

Midlertidige overnatninger er pr. 1. januar 2020 lagt over i Bygningsreglement 2018 § 152a.

Det er dog fortsat også muligt at ansøge om midlertidig overnatning hos Vestsjællands Brandvæsen. 

Der er udarbejdet en vejledning ”Bilag 11D – Vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatning”, som du kan finde her: Bilag 11d

"Vi gør opmærksom på, at kommunen ikke kan garantere, at man indtager rengjorte lokaler ved midlertidige overnatninger. På grund af COVID-19 er det derfor brugernes ansvar at sørge for, at hygiejnereglerne overholdes og kontaktpunkter rengøres løbende i alle berørte lokaler.
Der henvises til sundhedsstyrelsens retningslinjer."

Du kan meddele midlertidig overnatning Holbæk Kommune her

Vær opmærksom på, at midlertidig overnatning skal meddeles til kommunen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.  

eller


Det er også muligt at ansøge om midlertidig overnatning via Vestsjællands Brandvæsen.

Du kan meddele midlertidig overnatning hos Vestsjællands Brandvæsen her

Vær opmærksom på at brandvæsnet skal ansøges senest 5 arbejdsdage før overnatningen finder sted.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen