Spring til indhold

Midlertidig overnatning

Ønsker du at overnatte i en offentlig bygning (i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lignende), skal du anmelde dette forud for overnatningen.

Midlertidige overnatninger

Midlertidige overnatninger er pr. 1. januar 2020 lagt over i Bygningsreglement 2018 § 152a.

Reglerne for midlertidige overnatninger findes i Bygningsreglementet.

"Vi gør opmærksom på, at kommunen ikke kan garantere, at man indtager rengjorte lokaler ved midlertidige overnatninger. På grund af COVID-19 er det derfor brugernes ansvar at sørge for, at hygiejnereglerne overholdes og kontaktpunkter rengøres løbende i alle berørte lokaler.
Der henvises til sundhedsstyrelsens retningslinjer."

Du kan meddele midlertidig overnatning Holbæk Kommune her

Vær opmærksom på, at midlertidig overnatning skal meddeles til kommunen senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Feedback

Sidst opdateret

14.04.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen