Spring til indhold

Bredbåndspuljen

Hvis du har dårlig bredbåndsdækning, kan du søge tilskud til bedre bredbånd hos både stat og kommune. Det sker via bredbåndspuljen. Oplysninger om puljen i 2019 vil komme på denne side senere.

Info om bredbåndspuljen

Mange steder i landet er der dårlig bredbåndsdækning, og det laver bredbåndspuljen om på. Hvis du har dårlig dækning på din adresse, kan du derfor gå sammen med dine naboer og søge tilskud til bedre bredbånd gennem Energistyrelsens pulje. Du kan samtidig søge medfinansiering hos Holbæk kommune  - på den måde stiger dine chancer for at få penge hos Energistyrelsen. 

Proces

  1. Du har maksimalt 10 Mbit i download og 2 Mbit i upload, når det kommer til din hastighed
  2. Du undersøger, hvilke adresser i dit område, der er berettiget til at få støtte
  3. Du etablerer en sammenslutning med dine støtteberettigede naboer
  4. Du annoncerer jeres projekt på Energistyrelsens hjemmeside
  5. Du søger tilskud til jeres projekt hos Holbæk Kommune
  6. Du vælger en bredbåndsudbyder
  7. Du får tilsagn eller afslag på tilskud fra Holbæk Kommune
  8. Du indgiver den endelige ansøgning til Energistyrelsen
  9. Du får tilsagn eller afslag fra Energistyrelsen

 

Det kan forventes, at der næste gang bliver åbnet for ansøgninger til bredbåndspuljen i slutningen af juni 2019. Når der er nye informationer, vil denne side vil blive opdateret.

Hvis du vil vide mere om puljen og tilskud, kan du klikke på menupunkterne herunder.

Ansøgning

Hvis du maksimalt har 10 Mbit i download og 2 Mbit i upload, er du berettiget til at få tilskud og kan søge bredbåndspuljen.

På tjekditnet.dk kan du se, hvilke bredbåndsmuligheder du har i øjeblikket.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du se, om du må få tilskud. Du kan også se, hvor mange af dine naboer, der har dårlig dækning. På den måde kan I gå sammen i en sammenslutning og lave et ansøgningsprojekt. 

Når du og dine naboer er enige om projektet og har annonceret det, skal I vælge en bredbåndsudbyder og indsende en ansøgning til puljen. I skal sende jeres ansøgning online til Energistyrelsen. 

Hvis I har fået tilsagn om kommunal medfinansiering, skal I sende tilsagnet sammen med jeres ansøgning til Energistyrelsen.

Vurdering

Der er flere faktorer i spil, når ansøgningerne bliver vurderet.

Det har for eksempel stor betydning, om der i et projekt er adresser med, som har meget lav hastighed. Det er maksimalt 5/1 Mbit.

Antallet af boliger, den samlede pris og størrelsen på egenbetaling har også betydning. Vær opmærksom på, at alle husstande skal give 4000 kroner i egenbetaling. Man må dog gerne give mere, og dette øger chancen for at få tilskud.

Kommunal medfinansiering

Oplysninger om ansøgning til kommunal medfinansiering i 2019 vi komme på hjemmesiden, når de er klar.

Et af kriterierne for bredbåndspuljen handler om lave priser på etablering af bredbånd, og prisen regnes først ud efter borgernes egenbetaling og kommunal medfinansiering.

Holbæk Kommune vil gerne hjælpe borgere med dårlig bredbåndsforbindelse. Derfor er der efter anbefaling af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne sat penge af til projekter, der søger bredbåndspuljen.

Der blev sat 250.000 kr. af i 2018. Tilskuddet pr. adresse afhang af antallet af ansøgere, og endte på 1000-2000 kroner pr. adresse. Et projekt i Holbæk Kommune opnåede i 2018 støtte hos Energistyrelsen, og derfor modtog dette projekt også endeligt kommunal medfinansiering. 

Ansøgningerne til kommunal medfinansiering bliver vurderet i forhold til chancen for at opnå støtte hos Energistyrelsen. Hvis I bliver godkendt og får tilsagn, skal I huske at lægge dette tilsagn sammen med jeres ansøgning til Energistyrelsen. 

Bemærk: i tilfælde af, at I har fået tilsagn om kommunal medfinansiering, men senere får afslag fra bredbåndpuljen, kan du ikke få det kommunale tilskud.

Har I har ikke-personfølsomme spørgsmål til kommunal medfinansiering, kan I kontakte Maya Camilla Bluhme på telefon: 72 36 33 62 eller på mail: mablu@holb.dk.

I kan også kontakte Holbæk Kommune via en sikker forbindelse ved at trykke her.

Kom godt i gang

Det kan have stor betydning for projektet, at I kommer godt i gang med jeres sammenslutning og afholdelse af eventuelle møder.

I skal gå sammen som naboer i en sammenslutning, hvor I laver et ansøgningsprojekt. For at lave sammenslutningen, kan du kontakte en lokal forening, der kan hjælpe med at samle naboer. Du kan også stemme dørklokker, hænge sedler op i lokale forretninger og kontakte dit netværk området.

Det er en god idé at samles løbende til nogle møder. En af jer skal have en ledende rolle, som ansøger puljen med fuldmagter fra de andre naboerne. Denne ledende rolle kan også stå for at afholde møder, så der er sikret en effektiv fremgang i jeres proces.

Efter sammenslutningen og enighed om projektet, annoncerer I jeres projekt hos Energistyrelsen. Når I har annonceret jeres projekt, er der en periode med forberedelse. Her laver I jeres endelige ansøgning og søger eventuelt om kommunal medfinansiering.

Når perioden er ovre, sender I jeres endelige ansøgning til Energistyrelsen og afventer svar. Hvis I har fået tilsagn om tilskud fra Holbæk Kommune, skal I sende dokumentation for dette til Energistyrelsen sammen med jeres endelige ansøgning.

På Energistyrelsens hjemmeside kan I læse mere om puljen, og I kan her læse en detaljeret vejledning om processen.Feedback

Sidst opdateret

25.02.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme