Spring til indhold

Bredbåndspuljen

Hvis du har dårlig bredbåndsdækning, kan du søge tilskud til bedre bredbånd hos staten. Det sker via bredbåndspuljen hos Energistyrelsen.

Tidligere har Holbæk Kommune givet kommunal medfinansiering til projekter, der søger bredbåndspuljen. Der gives dog ikke medfinansiering i år, fordi det politisk er besluttet at udvise tilbageholdenhed i forbruget. Du kan læse mere om beslutningen på denne side under "kommunal medfinansiering".

Bedre dækning med bredbåndspuljen

Mange steder i landet er der dårlig bredbåndsdækning, og det laver bredbåndspuljen om på. Hvis du har dårlig dækning på din adresse, kan du derfor gå sammen med dine naboer og søge tilskud til bedre bredbånd hos Energistyrelsens pulje.

Proces

  1. Du har maksimalt 10 Mbit i download og 2 Mbit i upload, når det kommer til din hastighed.
  2. Du undersøger, hvilke adresser i dit område, der er berettiget til at få støtte.
  3. Du laver en sammenslutning med dine støtteberettigede naboer.
  4. Du annoncerer jeres projekt på Energistyrelsens hjemmeside - fristen er 18. september.
  5. Du vælger en bredbåndsudbyder
  6. Du indgiver den endelige ansøgning til Energistyrelsen
  7. Du får tilsagn eller afslag fra Energistyrelsen

Hvis du vil vide mere om puljen og tilskud, kan du klikke på menupunkterne herunder.

Ansøgning og vurdering

Hvis du maksimalt har 10 Mbit i download og 2 Mbit i upload, er du berettiget til at få tilskud og kan søge bredbåndspuljen.

På tjekditnet.dk kan du se, hvilke bredbåndsmuligheder du har i øjeblikket.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du se, om du må få tilskud. Du kan også se, hvor mange af dine naboer, der har dårlig dækning. På den måde kan I gå sammen i en sammenslutning og lave et ansøgningsprojekt. 

Når du og dine naboer er enige om projektet og har annonceret det, skal I vælge en bredbåndsudbyder og indsende en ansøgning til puljen. I skal sende jeres ansøgning online til Energistyrelsen. 

Der er flere faktorer i spil, når ansøgningerne bliver vurderet. Det har for eksempel stor betydning, om der i et projekt er adresser med, som har meget lav hastighed. Det er maksimalt 5/1 Mbit.

Antallet af boliger, den samlede pris og størrelsen på egenbetaling har også betydning. Vær opmærksom på, at alle husstande skal give 4000 kroner i egenbetaling. Man må dog gerne give mere, og dette øger chancen for at få tilskud.

Kommunal medfinansiering

Indtil nu har du kunne søge kommunal medfinansiering, når du har søgt Energistyrelsens bredbåndspulje. Der nu truffet en endelig beslutning om ikke at uddele tilskud til puljen i 2019.

Holbæk Kommune har tidligere givet kommunal medfinansiering til projekter, der søger bredbåndspuljen. Den kommunale medfinansiering var med til at øge borgernes mulighed for at modtage tilskud fra Energistyrelsens bredbåndspulje.

I 2019 er det politisk besluttet at udvise tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder.

Det skyldes, at Holbæk Kommune kan være på vej til at overskride servicerammen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har derfor endeligt besluttet, at der ikke gives medfinansiering til bredbåndspuljen i 2019. Det sker på baggrund af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling.

Kom godt i gang

Det kan have stor betydning for projektet, at I kommer godt i gang med jeres sammenslutning og afholdelse af eventuelle møder.

I skal gå sammen som naboer i en sammenslutning, hvor I laver et ansøgningsprojekt. For at lave sammenslutningen, kan du kontakte en lokal forening, der kan hjælpe med at samle naboer. Du kan også stemme dørklokker, hænge sedler op i lokale forretninger og kontakte dit netværk i området.

Det er en god idé at samles til et eller flere møder. En af jer skal have en ledende rolle, som søger puljen med fuldmagter fra de andre naboerne. Denne ledende rolle kan også stå for at afholde møder, så der er sikret en effektiv fremgang i jeres proces.

Efter sammenslutningen og enighed om projektet, annoncerer I jeres projekt hos Energistyrelsen. Når I har annonceret jeres projekt, er der en periode med forberedelse, og I udarbejder jeres ansøgning til bredbåndspuljen.

Når I er færdige med forberedelserne, sender I jeres endelige ansøgning til Energistyrelsen og afventer svar. Hvis I har fået tilsagn om tilskud fra Holbæk Kommune, skal I sende dokumentation for dette til Energistyrelsen sammen med jeres endelige ansøgning.

På Energistyrelsens hjemmeside kan I læse mere om puljen, og I kan her læse en detaljeret vejledning om processen.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen