Spring til indhold

Bredbåndspuljen

Hvis du har dårlig bredbåndsdækning, kan du søge tilskud til bedre bredbånd hos staten. Det sker via bredbåndspuljen, som har ansøgningsfrist 23. oktober.

Bredbåndspuljen har i år ansøgningsfrist 23. oktober. 

Bedre dækning med bredbåndspuljen

Mange steder i landet er der dårlig bredbåndsdækning, og det laver bredbåndspuljen om på. Hvis du har dårlig dækning på din adresse, kan du derfor gå sammen med dine naboer og søge tilskud til bedre bredbånd hos Energistyrelsens pulje.

Proces

  1. Du har maksimalt 10 Mbit i download og 2 Mbit i upload, når det kommer til din hastighed.
  2. Du undersøger, hvilke adresser i dit område, der er berettiget til at få støtte.
  3. Du laver en sammenslutning med dine støtteberettigede naboer.
  4. Du annoncerer jeres projekt på Energistyrelsens hjemmeside - fristen er 18. september.
  5. Du vælger en bredbåndsudbyder
  6. Du indgiver den endelige ansøgning til Energistyrelsen - frist 23. oktober
  7. Du får tilsagn eller afslag fra Energistyrelsen

Tidligere har Holbæk Kommune givet kommunal medfinansiering til projekter, der søger bredbåndspuljen. Der gives dog ikke medfinansiering i år, fordi det politisk er besluttet at udvise tilbageholdenhed i forbruget. Du kan se mere under "kommunal medfinansiering" længere nede på siden.

Hvis du vil vide mere om puljen og tilskud, kan du klikke på menupunkterne herunder.

Ansøgning

Hvis du maksimalt har 10 Mbit i download og 2 Mbit i upload, er du berettiget til at få tilskud og kan søge bredbåndspuljen.

På tjekditnet.dk kan du se, hvilke bredbåndsmuligheder du har i øjeblikket.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du se, om du må få tilskud. Du kan også se, hvor mange af dine naboer, der har dårlig dækning. På den måde kan I gå sammen i en sammenslutning og lave et ansøgningsprojekt. 

Når du og dine naboer er enige om projektet og har annonceret det, skal I vælge en bredbåndsudbyder og indsende en ansøgning til puljen. I skal sende jeres ansøgning online til Energistyrelsen. 

Hvis I har fået tilsagn om kommunal medfinansiering, skal I sende tilsagnet sammen med jeres ansøgning til Energistyrelsen.

Vurdering

Der er flere faktorer i spil, når ansøgningerne bliver vurderet.

Det har for eksempel stor betydning, om der i et projekt er adresser med, som har meget lav hastighed. Det er maksimalt 5/1 Mbit.

Antallet af boliger, den samlede pris og størrelsen på egenbetaling har også betydning. Vær opmærksom på, at alle husstande skal give 4000 kroner i egenbetaling. Man må dog gerne give mere, og dette øger chancen for at få tilskud.

Kommunal medfinansiering

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har anbefalet, at der ikke gives kommunal medfinansiering i 2019. Det skyldes, at der skal vises tilbageholdenhed i hele kommunens forbrug.

Ingen medfinansiering i 2019

Projektudvalget har anbefalet, at der ikke gives kommunal medfinansiering i 2019. Den endelige beslutning tages efter sommerferien.

Tidligere på året besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal udvises tilbageholdenhed i forbruget. En gennemgang af det kommunale budget viser nemlig, at Holbæk Kommune kan være på vej til at overskride servicerammen.

Det er en ramme, som regeringen og Kommunernes Landsforening laver. Den handler om alle landets kommuners økonom. Når en gennemgang nu har vist en mulighed for, at rammen i Holbæk overskrides, har kommunen reageret med tilbageholdenhed i forbruget. Projektudvalgets anbefaling er en del af denne tilbageholdenhed.

Tidligere 

Et af kriterierne for bredbåndspuljen handler om lave priser på etablering af bredbånd. Prisen regnes først ud efter borgernes egenbetaling og kommunal medfinansiering.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har derfor tidligere anbefalet at sætte penge af til projekter, der søger bredbåndspuljen. Det er den kommunale medfinansiering, og i 2018 blev der afsat 250.000 kroner. 

Flere projekter blev godkendt til kommunal medfinansiering, og et af disse modtog tilskud fra Energistyrelsen. Derfor fik dette projekt endeligt tilskud fra kommunen.

Ansøgningerne til kommunal medfinansiering er generelt blevet vurderet i forhold til chancen for at opnå støtte hos Energistyrelsen. Hvis et projekt fik tilsagn, skulle det lægges sammen med den endelige ansøgning til Energistyrelsen. 

Hvis I fik tilsagn til kommunal medfinansiering, men senere fik afslag fra bredbåndpuljen, kunne I ikke få det kommunale tilskud.

Kontakt

Har I har ikke-personfølsomme spørgsmål til kommunal medfinansiering, kan I kontakte Maya Camilla Bluhme på telefon: 72 36 33 62 eller på mail: mablu@holb.dk.

I kan også kontakte Holbæk Kommune via en sikker forbindelse ved at klikke her.

Kom godt i gang

Det kan have stor betydning for projektet, at I kommer godt i gang med jeres sammenslutning og afholdelse af eventuelle møder.

I skal gå sammen som naboer i en sammenslutning, hvor I laver et ansøgningsprojekt. For at lave sammenslutningen, kan du kontakte en lokal forening, der kan hjælpe med at samle naboer. Du kan også stemme dørklokker, hænge sedler op i lokale forretninger og kontakte dit netværk i området.

Det er en god idé at samles til et eller flere møder. En af jer skal have en ledende rolle, som søger puljen med fuldmagter fra de andre naboerne. Denne ledende rolle kan også stå for at afholde møder, så der er sikret en effektiv fremgang i jeres proces.

Efter sammenslutningen og enighed om projektet, annoncerer I jeres projekt hos Energistyrelsen. Når I har annonceret jeres projekt, er der en periode med forberedelse. Her søger I eventuelt om kommunal medfinansiering, og I udarbejder jeres ansøgning til bredbåndspuljen.

Når I er færdige med forberedelserne, sender I jeres endelige ansøgning til Energistyrelsen og afventer svar. Hvis I har fået tilsagn om tilskud fra Holbæk Kommune, skal I sende dokumentation for dette til Energistyrelsen sammen med jeres endelige ansøgning.

På Energistyrelsens hjemmeside kan I læse mere om puljen, og I kan her læse en detaljeret vejledning om processen.Feedback

Sidst opdateret

21.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen