Spring til indhold

Kom godt i gang

Det kan have stor betydning for projektet, at I kommer godt i gang med jeres sammenslutning og afholdelse af eventuelle møder.

I skal gå sammen som naboer i en sammenslutning, hvor I laver et ansøgningsprojekt. For at lave sammenslutningen, kan du kontakte en lokal forening, der kan hjælpe med at samle naboer. Du kan også stemme dørklokker, hænge sedler op i lokale forretninger og kontakte dit netværk området.

Det er en god idé at samles løbende til nogle møder. En af jer skal have en ledende rolle, som ansøger puljen med fuldmagter fra de andre naboerne. Denne ledende rolle kan også stå for at afholde møder, så der er sikret en effektiv fremgang i jeres proces.

Efter sammenslutningen og enighed om projektet, annoncerer I jeres projekt hos Energistyrelsen. Når I har annonceret jeres projekt, er der en periode med forberedelse. Her laver I jeres endelige ansøgning og søger eventuelt om kommunal medfinansiering.

Når perioden er ovre, sender I jeres endelige ansøgning til Energistyrelsen og afventer svar. Hvis I har fået tilsagn om tilskud fra Holbæk Kommune, skal I sende dokumentation for dette til Energistyrelsen sammen med jeres endelige ansøgning.

På Energistyrelsens hjemmeside kan I læse mere om puljen, og I kan her læse en detaljeret vejledning om processen.Feedback

Sidst opdateret

13.03.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme