Spring til indhold

Kommunal medfinansiering

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har anbefalet, at der ikke gives kommunal medfinansiering i 2019. Det skyldes, at der skal vises tilbageholdenhed i hele kommunens forbrug.

Ingen medfinansiering i 2019

Projektudvalget har anbefalet, at der ikke gives kommunal medfinansiering i 2019. Den endelige beslutning tages efter sommerferien.

Tidligere på året besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal udvises tilbageholdenhed i forbruget. En gennemgang af det kommunale budget viser nemlig, at Holbæk Kommune kan være på vej til at overskride servicerammen.

Det er en ramme, som regeringen og Kommunernes Landsforening laver. Den handler om alle landets kommuners økonom. Når en gennemgang nu har vist en mulighed for, at rammen i Holbæk overskrides, har kommunen reageret med tilbageholdenhed i forbruget. Projektudvalgets anbefaling er en del af denne tilbageholdenhed.

Tidligere 

Et af kriterierne for bredbåndspuljen handler om lave priser på etablering af bredbånd. Prisen regnes først ud efter borgernes egenbetaling og kommunal medfinansiering.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har derfor tidligere anbefalet at sætte penge af til projekter, der søger bredbåndspuljen. Det er den kommunale medfinansiering, og i 2018 blev der afsat 250.000 kroner. 

Flere projekter blev godkendt til kommunal medfinansiering, og et af disse modtog tilskud fra Energistyrelsen. Derfor fik dette projekt endeligt tilskud fra kommunen.

Ansøgningerne til kommunal medfinansiering er generelt blevet vurderet i forhold til chancen for at opnå støtte hos Energistyrelsen. Hvis et projekt fik tilsagn, skulle det lægges sammen med den endelige ansøgning til Energistyrelsen. 

Hvis I fik tilsagn til kommunal medfinansiering, men senere fik afslag fra bredbåndpuljen, kunne I ikke få det kommunale tilskud.

Kontakt

Har I har ikke-personfølsomme spørgsmål til kommunal medfinansiering, kan I kontakte Maya Camilla Bluhme på telefon: 72 36 33 62 eller på mail: mablu@holb.dk.

I kan også kontakte Holbæk Kommune via en sikker forbindelse ved at klikke her.Feedback

Sidst opdateret

21.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen