Spring til indhold

Kommunal medfinansiering

Indtil nu har du kunne søge kommunal medfinansiering, når du har søgt Energistyrelsens bredbåndspulje. Der nu truffet en endelig beslutning om ikke at uddele tilskud til puljen i 2019.

Holbæk Kommune har tidligere givet kommunal medfinansiering til projekter, der søger bredbåndspuljen. Den kommunale medfinansiering var med til at øge borgernes mulighed for at modtage tilskud fra Energistyrelsens bredbåndspulje.

I 2019 er det politisk besluttet at udvise tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder.

Det skyldes, at Holbæk Kommune kan være på vej til at overskride servicerammen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har derfor endeligt besluttet, at der ikke gives medfinansiering til bredbåndspuljen i 2019. Det sker på baggrund af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen