Spring til indhold

Bæredygtig udvikling

Holbæk Kommune har siden 2009 været klimakommune. Det vil sige, at kommunen har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe CO2 -udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året.

I kommuneplanen er det fastlagt, at Agenda 21 strategi skal udmøntes i en trestrenget miljøpolitisk indsats:

  • Miljøpolitiske indsatser inden for kommunen, baseret på igangværende aktiviteter samt indkomne forslag
  • Kommunens egen indsats som virksomhed
  • Miljøpolitiske prioriteringer og indsatser

I Holbæk Kommune er der i 2009 vedtaget både en Strategi for Bæredygtig Udvikling og en Handlingsplan for Bæredygtig udvikling. Dokumenterne findes nederst på siden under Planer og aftaler.

De politiske målsætninger og indsatser som det daværende byråd vedtog at arbejde med er at:

  • reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO2 med 3% om året
  • fremme bæredygtighed og samarbejdet på tværs af alle sektorer
  • fremme og igangsætte konkrete projekter der medvirker til at nedsætte forureningsniveauet og mindske ressourceforbruget
  • fremme inddragelsen af befolkningen og virksomhederne m.m. i en helhedsorienteret, tværfaglig og langsigtet planlægning
  • skabe større bevidsthed om bæredygtig udvikling.

Andre aftaler

Holbæk Kommune har yderligere forpligtet sig til at reducere CO2-udslippet gennem hhv. Borgmesterpagten og aftalen om Klimakommune. Disse og andre aftaler kan findes herunder.

Planer og aftalerBorgmesterpagten
Underskrevet borgmesterpagt (pdf)

Aftalen om klimakommune
Underskrevet borgmestererklæring (pdf)

De 17 borgmestre i Region Sjælland besluttede i august 2009, at de i fællesskab ville tilslutte sig Den Europæiske Borgmesterpagt om klima.
Borgmesteraftale - For lokal bæredygtig energi (pdf)

Øvrige planer og aftaler

Handlingsplan for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune
Strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune
Borgmesterpagten
Klimakommuner i Danmark
Borgmesterbrev klimascenarie 15.09.10 (pdf)Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen