Spring til indhold

Strategi for bæredygtig udvikling

Holbæk Kommune medvirker til en langsigtet bæredygtighed – miljømæssigt, økonomisk, socialt, kulturelt og demokratisk.

Strategiplanen (pdf)

Godkendt i det daværende byråd den 25. marts 2009.

Strategien skal i henhold til planlovens § 33a indeholde de politiske målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor nedenstående 5 indsatsområder:

  1. mindske miljøbelastningen,
  2. fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
  3. fremme af biologisk mangfoldighed,
  4. inddrage befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde,
  5. fremme af samspil mellem beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Strategien skal også skabe et overblik over kommunes igangværende aktiviteter, der fremmer en bæredygtig udvikling og forslag til nye tiltag.

Forhistorien for udarbejdelse af strategien - debatfasen

Emnet bæredygtig udvikling er henover efteråret 2008 blevet debatteret med lokalfora, foreninger, virksomheder, medarbejdere m.fl. Det har givet mange gode ideer og forslag til strategien og inspiration til det videre arbejde med handlingsplanen.

Der er alt i alt modtaget ca. 100 konstruktive høringssvar, som viser, at bæredygtighed på såvel det miljømæssige som det økonomiske område allerede er en del af bevidstheden i både borgernes og kommunens egen organisation:

høringssvarene vedr. igangværende aktiviteter (pdf)
høringssvarene vedr. nye tiltag og aktiviteter (pdf)
inspirationskatalog fra byrådets temamøde den 9. oktober 2008 (pdf)
opsamling fra møde med lokalfora den 11. november 2008 (pdf)

Godkendelse af strategiforslag

Det daværende Holbæk Byråd har den 17. december 2008 vedtaget et forslag til Strategi for Bæredygtig Udvikling 2008-2011.
Forslaget til strategien (pdf)

Høringsfasen

Forslaget har været i høring fra den 6. januar til den 3. februar 2009.
Holbæk Kommune har modtaget fem høringssvar med konstruktive forslag til præciseringer af strategien og til indholdet af den kommende handlingsplan.
Resumé af høringssvarene (pdf)

Den 22. januar 2009 havde Projektudvalget for Bæredygtig udvikling inviteret til borgermøde om det offentliggjorte Forslag til Strategi for Bæredygtig udvikling 2008-2011 på Holbæk Bibliotek. Ca. 20 engagerede borgere var mødt op og debatterede forslaget i mindre grupper. Det gav en lang række gode forslag til det videre arbejde med strategi og handlingsplan.
Opsamlingen fra borgermødet den 22. januar 2009 (pdf).Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen