Spring til indhold

Færgefarten Orø-Holbæk

Busser, lastbiler og grupper på mindst 20 personer kan reservere plads i forvejen. Pladsbestilling derudover er ikke muligt. Andre køretøjer skal være klar senest fem minutter før afgang. Overfartstiden er 25 minutter. Husk mundbind.

VIGTIG INFO

Mundbind på Orøfærgen

Det er er nu igen påkrævet at have mundbind på på Orøfærgen for personer over 12 år. 

Yderligere information om mundbind på Orøfærgen kan findes her. 

Den almindelige omtanke og adfærd i forbindelse med begrænsning af smittespredning skal også udvises på færgen. Hold så vidt mulig afstand til andre, bliv i bilen under overfart og prioriter håndhygiejne. På færgen kan du betale med betalingskort (Dankort, Mastercard, Visa og Visa Elektron). Dog ikke MobilePay. Erhvervskunder kan få en kontoordning. Pga. smitterisiko modtages kontanter ikke.

 

Afgangstider fra Orø Havn

Vær opmærksom på ændringer i sejlplanen fra den 17. oktober 2020.

Mandag - fredag Lør-, søn- og helligdag
06.00
07.10
08.20 08.20
09.30 09.30
 - 10.40
12.30 12.30
13.55 13.55
15.10 15.10
16.20* 16.20*
17.30* 17.30*
18.40* 18.40*
20.00* 20.00*
22.00* 22.00*

* Ikke 24/12 og 31/12 

Afgangstider fra Holbæk Havn

Mandag - fredag Lør-, søn- og helligdag
05.30  
06.35
07.45 07.50
08.55 08.55
 - 10.05
11.30 11.30
13.20 13.20
14.30 14.30
15.45 15.45
16.55* 16.55*
18.05* 18.05*
19.30* 19.30*
21.30* 21.30*

* Ikke 24/12 og 31/12

 

Få informationer om drift på din mobiltelefon

Du kan tilmelde dig og få informationer om drift på din mobiltelefon. Det er en gratis sms-service.
Du styrer selv til- eller afmelding sådan: 

Tilmelding - skriv Orø og send til 445

Afmelding - skriv Orø stop og send til 445

 

Oplev Orø

Orø er kærlighed og tid til hinanden. Orø er den friske luft, vandet og stilheden. Men samtidig er Orø også kendetegnet ved det særdeles aktive fællesskab, hvor interesser dyrkes sammen og opretholdes af den helt unikke ildsjæle-kultur.

Lad dig fortrylle af tidslommerne og den uspolerede idyl på Orø 

Se præsentationsfilmen Få øro på Orø

Takster for Orøfærgen

På færgen kan du betale med betalingskort (Dankort, Mastercard, Visa og Visa Elektron). Dog ikke MobilePay. Erhvervskunder kan få en kontoordning. Pga. smitterisiko modtages kontanter ikke.

Takster

Skuldersæson er perioden fra 1. januar til 29. juni og igen fra den 8. august til 31. december. I skuldersæson får færgefarten tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til nedsættelse af takster og derfor er der en forskel på priserne i skuldersæson og i sommerferien. Se desuden info om sommeren 2021

Almindelige billetter Skuldersæson Skuldersæson 28/6 - 8/8 28/6 - 8/8
  Enkelt Retur Enkelt Retur
Voksen 20 kr. 30 kr. 37 kr. 59 kr.
Barn 4-11 år gratis gratis  gratis gratis
Personbil <6 m. og motorcykel med sidevogn (ekskl. fører og passagerer) 35 kr. 60 kr.  81 kr. 134 kr.
Motorcykel eller knallert (ekskl. fører og passagerer) 18 kr. 28 kr.  34 kr. 54 kr.
Cykel eller cykelanhænger  gratis gratis gratis gratis
Campingvogn/trailer     81 kr. 134 kr.
Turistbus inkl. fører og max. 50 passagerer 529 kr. 1.010 kr. 558 kr. 1.066 kr.
Minibus inkl. fører og max. 20 passagerer 347 kr. 662 kr. 366 kr. 699 kr.
Grupperejse (min. 20 personer) - voksen 22 kr. 42 kr. 22 kr. 43 kr.
Grupperejse (min. 20 personer) - barn gratis gratis gratis gratis
Grupperejse (min. 20 personer) - cykel gratis gratis gratis gratis

Tur- og periodekort

  Skuldersæson Skuldersæson 28/6 - 8/8 28/6 - 8/8
  20 enkeltture Månedskort 20 enkeltture Månedskort
Voksen 220 kr. 314 kr. 439 kr. 603 kr.
Barn 4-11 år gratis gratis gratis gratis
Personbil <6 m. og motorcykel med sidevogn  400 kr. 653 kr. 847 kr. 1.237 kr.
Personbil <6 m. og motorcykel med sidevogn - pensionist 370 kr. - 804 kr.  - 
Motorcykel eller knallert 184 kr. 275 kr. 353 kr. 528 kr.
Cykel eller cykelanhænger gratis gratis gratis gratis

På 20-turskort - som gælder i skuldersæson - vil der være trykt en rød stribe.

Godstransport

  Enkelt Retur
Lastbil under 6 ton (ekskl. fører) 80 kr. 120 kr.
Lastbil over 6 ton (ekskl. fører) 120 kr.  200 kr. 
Lastbilanhænger 80 kr. 120 kr.
Gulpladebil under 4 ton (ekskl. fører) 30 kr. 50 kr.

På færgen betragtes en sættevogn som et vogntog (én lastbilforvogn og én lastbilanhænger).

Frikort til øboere

Øboere, der ifølge Folkeregistret er bosiddende på Orø, har ret til at sejle gratis med Færgefarten Orø-Holbæk færgen. Det er inklusiv cykel og invalidebil.

Som beskrevet i "Regulativ for billettering - punkt 6.0.1" har øboere, der ifølge Folkeregistret er bosiddende på Orø, ret til at sejle gratis med Orø færgen inkl. cykel / invalidebil.

I 2014 blev der sendt frikort til beboere på Orø. Frikortene er gældende indtil der sendes nye frikort.

Hvis du skifter adresse på Orø, skal du stadig benytte dit nuværende frikort.

Hvis du ønsker at bestille et frikort til færgen, bedes du sende en e-mail til Færgefarten Orø-Holbæk med disse oplysninger:

 • navn
 • adresse
 • dato for tilflytning
 • fødselsdato og år
 • e-mail

Oplysningerne sendes til driftogvedligehold@holb.dk

Regulativ for billettering

Færgefarten Orø–Holbæk regulativ af 1. januar 2014

Regulativ for billettering på Færgefarten Orø-Holbæk

1.0 Formål

Regulativets formål er at fastsætte bestemmelser for billettering af passagerer, køretøjer og fragt på færgefarten.

2.0 Udførelse af billettering

Færgefartens styrmænd udfører billettering.

3.0 Kontrol

Der kan med jævne mellemrum forekomme kontrol af, om passagererne har gyldigt rejsehjemmel i henhold til regulativets bestemmelse.
Kontrollen foretages af kontrollører udpeget af Holbæk Kommune.
Kontrollen foretages uanmeldt på forskellige dage og ved forskellige sejltider.
Kontrollen udføres ved færgens ankomst til Orø eller Holbæk.

4.0 Billettering af passagerer og køretøjer

Billettering udføres, når færgen har lagt fra land.

4.0.1 Almindelige takster

Billettering foretages med en håndterminal, hvorfra styrmanden printer en billet med den aktuelle takst.
Betaling modtages i kontanter (kroner og Euro) og fra kreditkort (Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, UnionPay og American Express).
Såfremt passageren ikke har kontanter / kreditkort, indtastes passagerens navn og adresse samt billettype på håndterminalen. På grundlag heraf udfærdiges en regning pålagt et fakturagebyr på 40 kr..
Færgefarten udsender regninger 1 gang om måneden.
Tabte eller bortkomne billetter erstattes ikke, og der sker ikke refusion af ubrugte billetter.

4.0.2 Periodekort

Periodekort kan udstedes som 20 turs kort, månedskort eller kontantkort.
Ved salg aktiveres kortet på håndterminalen, og der printes kvittering.
Billettøren påfører ved køb af periodekort solgt som månedskort køberens navn på kortet. Kortet kan kun anvendes af køberen.
Hvis et periodemånedskort mister navnet vil billettøren påføre navnet på ny. Indehaveren betaler 40 kr. i gebyr.
Ved billettering køres kortet gennem håndterminalen, og der printes billet.
Når kortet er opbrugt, aktiveres det på ny.
Der betales 40 kr. i depositum for et periodekort. Beløbet refunderes ved tilbagelevering af kortet.
20 turs kort og kontantkort er gyldige i 12 måneder og månedskort 30 dage fra udstedelsesdag.
Kontantkort kan kun bruges ved køb af ordinære billetter t/r til voksen, barn, bil, motorcykel, knallert, cykel, lastbil, campingvogn, bus og entreprenør- og landbrugsmaskine.
Tabte eller bortkomne periodekort erstattes ikke, og der sker ikke refusion af ubrugte kort.
I forbindelse med færgens driftsstop indsættes bus. Refusion af manglende mulighed for brug af periodekort sker ikke.

4.0.3 På konto

Færgefarten kan godkende, at erhvervskunder der bruger færgen meget, oprettes som kontokunder.
Kontokunder er oprettet på håndterminalerne og billettering foretages med disse.
Der printes billet ved billettering
Færgefarten udsender regninger 1 gang om måneden.

5.0 Billettering af fragt

Pakker, der skal fragtes med færgen, afleveres af fragtfirma / afsender til styrmanden, når færgen ligger i havn. Hvis færgen ikke ligger i havn, kan pakker afleveres i et af færgefarten opstillet bur / skur på kajen på Orø / i Holbæk.
Modtagere af pakker skal hente disse hos styrmanden første gang færgen lægger til kaj i modtagerhavnen.
Såfremt dette ikke sker, vil pakker blive placeret i et bur / skur på modtagerkajen.
Pakker skal være forsynet med navn og adresse på fragtfirmaet, afsenderen og modtageren samt pakkens vægt.
Billettering foregår med håndterminal. Der betales med kontanter, kreditkort eller på konto.
Færgefarten er ikke ansvarlig for pakker, der ikke afleveres til styrmanden eller som styrmanden ikke kan afleverer til modtagerne – se bestemmelserne for befordring pkt. 3.
Færgefarten udsender regninger 1 gang om måneden.
Regning sendes til fragtfirmaet subsidiært afsenderen eller modtageren, hvis fragtfirmaet ikke er anført på pakken.

6.0 Fritagelse for billettering

6.0.1 Øboere

Passagerer, der ifølge Folkeregistret er bosiddende på Orø (øboere), sejler gratis inkl. cykel / invalidebil.
Færgefarten udsteder et frikort til alle øboere med navn, adresse og fødselsdag.
Frikortet gælder, indtil der udstedes et nyt frikort.
Ved billettering skal der altid fremvises frikort og på anmodning sundhedskort / anden legitimation.
Billettering sker ved at frikortet scannes på håndterminalen og der udskrives billet, som er øboerens gyldige rejsehjemmel.
Ved billettering af invalidebiler skal indehaveren af det blå invalidebilskilt være med i bilen.
Invalidebilskiltet med navn, billede og gyldighedsperiode skal fremvises samt på anmodning sundhedskort / anden legitimation.
Hvis gyldigt frikort / invalidebilskilt ikke kan fremvises, skal der betales takst i henhold til gældende takstblad.
Ved fraflytning fra Orø får færgefarten besked herom fra Kommunedata, og kortet vil herefter blive slettet i håndterminalen, så det ikke kan bruges.
Ved tilflytning til Orø får færgefarten besked herom fra Kommunedata, og øboeren får tilsendt et frikort fra Færgefarten.
Hvis et frikort mistes, skal der betales 40 kr. for et nyt kort.

6.0.2 Andre

Skibsførere og styrmænd samt ægtefælle / samlever og hjemmeboende børn kan sejle gratis inkl. bil.
Fratrådte skibsførere og styrmænd, der har været ansat mere end 25 år ved færgefarten kan sejle gratis inkl. bil.
Reder og forretningsfører sejler gratis inkl. bil, såfremt transporten relaterer til arbejde for færgefarten.
Færgefarten udsteder frikort med navn, adresse og fødselsdag.
Frikort gælder indtil der udstedes et nyt.
Ved billettering skal der altid fremvises frikort og på anmodning sundhedskort / anden legitimation
Billettering sker ved at frikortet scannes på håndterminalen, og der udskrives billet, som er gyldig rejsehjemmel.
Hvis gyldigt frikort ikke kan fremvises, skal der betales takst i henhold til gældende takstblad.
Færgefarten inddrager frikort ved fratrædelse / død eller fraflytning af ægtefælde / samlever eller hjemmeboende børn.
Hvis et frikort mistes, skal der betales 40 kr. for et nyt kort.

7.0 Ansvar

Befordring af passagerer, biler, gods og rejsegods sker i henhold til Sølovens bestemmelser.
Der henvises til oplag på færgen og i venterum samt www.holbaek.dk.

8.0 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2014.
Regulativ af 2. april 2013 bortfalder samtidig med ikrafttrædelse af nærværende regulativ.

Færgefarten Orø - Holbæk
December 2013

Befordringsbestemmelser Færgefarten Orø–HolbækFartplan, gods og ansvar

 1. Fartplan og overfartstid kan ændres af færgefarten uden varsel i tilfælde af f.eks. udefra kommende forhold. Færgefarten kan ikke drages til ansvar eller gøres ansvarlige for erstatninger i forbindelse med forsinkelser i forhold til fartplanen.
 2. Visse typer farligt gods herunder rejsegods medtages ikke.
 3. Uledsaget gods (pakker), der ikke afleveres til styrmanden, når færgen er i havn, men afleveres på kajen, er færgefarten ikke ansvarlig for. Det samme gælder uledsaget gods, der ikke afhentes af modtageren, når færgen er i havn.
 4. Færgefarten er ikke ansvarlig for skade på personer, køretøjer, håndbagage og rejsegods m.v. eller andet tab i tiden før ombord stigning / ombord kørsel samt efter ilandstigning / ilandkørsel på og fra skibet, selv om skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra færgefartens side.
 5. Færgefarten er ikke ansvarlig for levende dyr, heller ikke levende dyr som medbringes af passagerer, selvom skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra færgefartens side.
  6. Færgefarten er ikke ansvarlig for de skader, køretøjer forvolder hinanden ved sammenstød, forskubning, vælten eller lignende. Sådanne skader afgøres mellem ejerne af køretøjerne og disses forsikringsselskaber.

Orden og sikkerhed ombord

 1. Passagerer skal udvise en adfærd / opførsel, så de ikke er til gene for andre passagerer eller færgefartens mandskab.
 2. Passagerer skal rette sig efter mandskabets anvisninger / henstillinger.
 3. Passagerer skal tage vare på sig selv samt medfølgende børn og dyr.
 4. Personer, der er berusede eller på anden måde udviser en adfærd / opførsel, der kan være til gene for andre, kan færgefartens mandskab nægte transport med færgen.


Færgefarten
December 2013

Sommeren 2021 på Orø-færgen - priser

Der er ændrede priser for Orø-færgen over sommeren 2021 med gratis sejlads og normale takster uden takstnedsættelser.

Priser

Vi har på færgen nedsatte priser frem til d. 28. juni, fordi vi modtager tilskud fra Indenrigsministeriet til takstnedsættelser. I perioden 28. juni til og med 8. august skal man derfor betale normale takster. Man kan i de omhandlende 6 uger IKKE anvende 20-turs kort med den røde eller gule tværstribe på. Fra og med 9. august overgår vi atter til ”skuldersæsonspriser” (nedsatte priser), da vi så igen får tilskud til takstnedsættelser fra Indenrigsministeriet.

 

Gratis sejlads

Folketinget har vedtaget en sommer- og erhvervspakke for sommeren 2021.  Til forskel fra sidste år, så er det i år den enkelte færgerute, som fastsætter gratisperioderne, der dog skal være mindst 30 hele dage. Vi har modtaget forskellige input og har derfor valgt følgende model:

- gratis sejlads omfatter udelukkende gående, cyklister og handicapbiler (inkl. 2 personer).

- ved hver færgeafgang medtages maximalt 50 gratister. Resten af pladserne er forbeholdt øboere, erhverv og andre betalende passagerer.

- der vil være gratis sejlads på alle søndage i juli, dvs. 4/7, 11/7, 18/7 og 25/7. Derudover vil der være gratis sejlads i perioden 1. august til og med 31. august.

- når færgen ankommer til havn skal alle forlade færgen. Man må ikke forblive i salonerne eller på vogndækket under havneopholdet.

Man kan ikke bestille plads på Orø-færgen og slet ikke i gratisperioderne. Så kom i god tid og medbring køkultur og godt humør, så går det hele lettere for alle. Det er vigtigt, at alle følger færgepersonalets anvisninger, da de er ansvarlige for, at alle får en god og sikker overfart. Og vi sejler hver dag, så alle skal nok få muligheden for at nyde den flotte sejltur til og fra Orø.

 

Mundbind

Husk på, at færgefart er offentlig transport. Man skal derfor bære mundbind eller visir, hvis man står op indendørs i salonerne, men ikke hvis man sidder ned. Udendørs eller i bilen behøver man ikke at bære mundbind eller visir.

Hvis man er tvivl kan man altid spørge færgens personale eller klikke ind på: Orøfærgens hovedside

 

God sommer til alle

Husk mundbind på Orøfærgen

Det er nu igen påkrævet at have mundbind på Orøfærgen.

Som følge af Transportministeriets bekendtgørelse(Nr. 2160 af 26/11/2021) omkring krav om mundbind eller visir er følgende gældende pr. 29/11/2021 ved benyttelse af Orøfærgen:

- Ved mundbind forstås et engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

- Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

- Personer på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir ved rejse med Orø-færgen.

- Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir kan medføre bortvisning.

- Under ophold i eget køretøj eller på et udendørsareal under færgeoverfarten kan mundbind eller visir undlades. Såfremt man som bilist eller cyklist ønsker at anvende færgens toilet, så skal der anlægges mundbind eller visir.

-Færgens personale er af ledelsen pålagt coronapas eller -test og kan derfor undlade at anvende mundbind eller visir efter samme regler som ansatte i detailhandlen.

-Det er strengt forbudt for passagerer at opholde sig på broen, i maskinrummet eller i personalets opholdsrum.

For uddybende spørgsmål kontaktes Overfartslederen – 72 36 64 28


Tak for jeres deltagelse i at begrænse smitten med COVID-19.Feedback

Sidst opdateret

29.11.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Ta' Isefjorden rundt med 4 færger

Isefjords-cruise 2021

Foto: Carsten Lundager 

Vi kommer desværre ikke til at sejle Isefjordsture(cruise) i 2021 på grund af den aktuelle corona-situation.

Det ville ikke være i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Det er ærgerligt, men vi ser frem til at vise lokale og turister den flotte Isefjord fra søsiden igen i 2022.

Kontakt Orøfærgen

Orøfærgen lægger til centralt i Holbæk Havn

Overfartsleder

Telefon: 72 36 64 28
(mandag-fredag 08.00-16.00)

E-mail: lahan@holb.dk 

Vedrørende frikort er det e-mail: driftogvedligehold@holb.dk