Spring til indhold

Krav om mundbind på Orøfærgen

Sundhedsministeriet har gjort det til et krav, at der skal anvendes mundbind eller visir i kollektiv trafik, dermed også på Orøfærgen, fra lørdag d. 22. august 2020.

Krav om mundbind eller visir

Hvis man ønsker at sejle med Orø-færgen, så skal man altså have mundbind eller visir på, inden man kommer om bord. Hvis man ikke bærer mundbind eller visir kan det medføre bortvisning. Man skal altid følge færgepersonalets anvisninger, når man er om bord jf. reglerne for passagerskibe, hvis man undlader dette kan Politiet blive tilkaldt. Dette ville kunne medføre en bøde jf. bekendtgørelsen.

Undtagelser

Man er undtaget fra at bære mundbind eller visir:

  • -hvis man er under 12 år.
  • -under indtagelse af medicin.
  • -hvis man forbliver i sit eget køretøj(personbil/lastbil) under overfarten.
  • -hvis man har nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at man ikke er i stand til at bære mundbind eller visir

Med andre ord så skal gående, cyklister og knallert/MC bærer mundbind eller visir, når de kommer om bord. Det samme gælder for bilister og passagerer, som stiger ud af køretøjet. Færgens personale vil også bære mundbind eller visir, når de færdes på de dele af færgen, hvor passagerer har adgang.

Dette krav gælder indtil 31. oktober 2020, medmindre ministeriet ophæver bekendtgørelsen inden da.

Læs mere på: www.holbaek.dk/faergeFeedback

Sidst opdateret

09.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard