Spring til indhold

Husk mundbind på Orøfærgen

Det er nu igen påkrævet at have mundbind på Orøfærgen.

Som følge af Transportministeriets bekendtgørelse(Nr. 2160 af 26/11/2021) omkring krav om mundbind eller visir er følgende gældende pr. 29/11/2021 ved benyttelse af Orøfærgen:

- Ved mundbind forstås et engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

- Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

- Personer på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir ved rejse med Orø-færgen.

- Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir kan medføre bortvisning.

- Under ophold i eget køretøj eller på et udendørsareal under færgeoverfarten kan mundbind eller visir undlades. Såfremt man som bilist eller cyklist ønsker at anvende færgens toilet, så skal der anlægges mundbind eller visir.

-Færgens personale er af ledelsen pålagt coronapas eller -test og kan derfor undlade at anvende mundbind eller visir efter samme regler som ansatte i detailhandlen.

-Det er strengt forbudt for passagerer at opholde sig på broen, i maskinrummet eller i personalets opholdsrum.

For uddybende spørgsmål kontaktes Overfartslederen – 72 36 64 28


Tak for jeres deltagelse i at begrænse smitten med COVID-19.Feedback

Sidst opdateret

29.11.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen