Spring til indhold

Forurening af jord

Mange steder er jorden forurenet som følge af de aktiviteter, som har været på eller i nærheden af grunden. F.eks. kan olietanke, gamle industrier, biler eller røg fra skorstene have medført forurening.

Skal du bortskaffe jord eller planlægger du at bygge eller ændre anvendelsen af din grund skal du altid sikre dig, at det sker miljømæssigt forsvarligt. Mange forureninger er ikke kortlagt endnu. Derfor er det vigtigt, at du inden et arbejde går i gang, selv undersøger om der kan have været aktiviteter, som har medført en forurening på grunden.

Opdager du en forurening, har du pligt til at kontakte Holbæk Kommune. Sker det under et bygge- og anlægsarbejde, har du også pligt til straks at stoppe arbejdet.

I Holbæk Kommune i Regulativ for jord er der beskrevet regler for jord som affald, procedure til anmeldelse af jord, forebyggelse af forurening m.v.

Her finder du link til regulativ for jord (pdf)

Hvornår bliver en grund kortlagt som forurenet?

Regionerne skal kortlægge forureninger efter lov om forurenet jord. I Holbæk er det Region Sjælland, der kortlægger. Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening, og ud fra undersøgelser.

Hvor kan du se om grunden er kortlagt?

Det er regionerne, som beslutter om en grund skal kortlægges som forurenet. På Region Sjællands hjemmeside kan du se om en grund er kortlagt eller om regionen har andre oplysninger om grunden.

Region Sjællands hjemmeside om kortlægning

Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægger de forureningen på vidensniveau V1 eller V2.
Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden.

Ved man f.eks., at der har ligget et garveri, så kortlægger regionen grunden på V1. Erfaringen viser nemlig, at der ofte er forurening på gamle garverigrunde. Det gælder også for autoværksted, renseri, metalstøberi, gasværk m.fl.

Region Sjælland skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1. Gennemgang af forskellige arkiver er nok.

Oplysningerne behøver ikke kun at gælde det areal, der kortlægges. F.eks. kan oplysning om, at der på naboarealet har ligget en virksomhed, der har forurenet ud over sit eget skel, også medføre en kortlægning på V1.

Grunden er med sikkerhed forurenet

Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø.

For at kortlægge på V2 skal Region Sjælland have langt mere viden. Det kan være analyser af jorden eller viden om, at der engang er sket et uheld.

Pligter for ejer af et kortlagt areal

Du kan som regel bruge din grund som hidtil, selv om den er kortlagt. Du kan dog få påbud om mindre tiltag for at undgå kontakt med forureningen. Det kan f.eks. være, at du skal holde en belægning hel, eller at du ikke må dyrke grønsager.

Som ejer skal du underrette brugere og lejere om forureningen.

Er din grund kortlagt, skal du i mange tilfælde have tilladelse hos kommunen, inden du ændrer anvendelse. Det skal du også, hvis du vil bygge eller grave.

Ønsker du mere viden?

På Region Sjællands hjemmeside kan du spørge, om de har viden om din grund, som endnu ikke er vurderet.

Gå til Region Sjællands hjemmeside

På Region Sjællands hjemmeside kan du også læse meget mere om jordforurening og se om din grund er registreret som forurenet. Her kan du også finde mange pjecer, bl.a. disse: Din boliggrund er lettere forurenet! Er din erhvervsgrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Hvad betyder forurening på min grund? 

Akut forurening af vandløb og jord

Ved akutte forureninger af jorden og vandløb skal du ringe 112

Hvis du observerer et akut forureningsuheld, f. eks. forurening af et vandløb, forurening af jordoverfladen eller olieudslip på veje, skal du ringe til 112.

Ønsker du oplysninger om en igangværende forureningssag kan du kontakte kommunens miljøafdeling på tlf.: 72 36 36 36.Feedback

Sidst opdateret

27.08.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Genanvendelse af knust asfalt

Knust asfalt kan ikke altid genanvendes uden tilladelse. Læs mere her