Spring til indhold

Skrotbiler

Skrotningspræmie, skrotbiler hos private, skrotbiler på kommunale veje og meget mere om skrot.

Hvad er en skrotbil?

Når kommunen skal afgøre om der er tale om en ”skrotbil”, anvendes disse kriterier:

  • Det kan økonomisk ikke betale sig at reparere bilen.
  • Bilen kan ikke registreres uden forudgående syn (synsrapport).
  • Bilen har været uindregistreret (afmeldt fra motorkontoret) i mere end 6 mdr., og der er ikke tegn på at istandsættelse af bilen er begyndt.
  • Ophugning af bilen er begyndt. Det betyder at bilen ikke længere er komplet, og man ikke kan dokumentere (2 måneder efter inspektionen), at bilen igen er blevet indregistreret.
  • Bilen er afleveret til affaldshåndtering hos en registreret autoophugger.
  • Bilen er overtaget fra sidste registrerede ejer med henblik på ophugning.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt der er tale om en skrotbil, kan kommunen søge hjælp hos en sagkyndig fra eksempelvis politiet eller Statens Bilinspektion.

SkrotpræmieSkrotbiler skal afleveres til en godkendt autoophugger, som til gengæld skal håndtere bilens væsker (benzin, olie m.v.) og andre miljøfarlige komponenter (batterier, sprængladninger i airbags osv.) efter nærmere regler.

En liste over godkendte og certificerede autoophuggere kan ses på hjemmesiden: www.bilordning.dk

Godtgørelsen (også kendt som ”skrotpræmie”) udgør i øjeblikket 1.500 kroner.

Der udbetales kun godtgørelse, hvis bilen er afmeldt efter den 30. juni 2000, og der kan fremvises en skrotningsattest. Der udbetales også kun godtgørelse for biler med en totalvægt under 3500 kilo og for biler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer inklusiv føreren.

Skrotbiler hos privatePrivate personer må som udgangspunkt ikke have skrotbiler stående på deres ejendom.

Ønsker du at klage over en skrotbil, som står på privat grund, er der nogle bestemte oplysninger, som vi gerne vil have.

Du kan benytte dette skema.

Kommunen vil lave vurdering, hvorvidt der er tale om risiko for miljøforurening i hver enkelt sag.

Hvis kommunen vurderer, at skrotbilen er miljøfarlig, vil ejer/lejer få besked om, at bilen skal bortskaffes til en autoophugger. Ejer/lejer skal bagefter vise dokumentation for, at det er sket.

Skrotbiler hos autoværkstederAutoværksteder må ikke have skrotbiler stående.

Hvis en uindregistreret bil, som ikke umiddelbart kan synes, skal laves i stand, skal det som udgangspunkt ske indenfor 6 måneder. Bilen skal herefter kunne synes.
Hvis fristen ikke overholdes, vil kommunen betragte bilen som en skrotbil, og så vil vi give besked om, at bilen skal bortskaffes til en autoophugger. Bagefter skal der kunne vises dokumentation for det.

Øvrige biler, som kommunen skønner er en skrotbil, skal straks bortskaffes til en autoophugger.

Hvis værkstedet anvender miljøbehandlede biler, skal der kunne vises dokumentation for, at bilerne er miljøbehandlet. Antallet må, som udgangspunkt, ikke overstige 5 stk.

Skrotbiler hos forhandlereErhvervsmæssige forhandlere kan modtage udtjente biler på vegne af en autoophugger. Inden modtagelsen skal der laves en skriftlig aftale om, at bilen afleveres til en autoophugger.

Antallet af udtjente biler, der opbevares hos forhandleren, må ikke overstige 5 stk. Bilen skal være afleveret til en autoophugger inden for en måned.

Biler skal opbevares på en belægning, hvor væske ikke kan trænge igennem, og der skal være afløb til sandfang og olieudskiller.
Hvis opbevaringen sker indendørs, kan det ske på en belægning, hvor væske ikke kan trænge igennem uden afløb til kloak. SF-belægninger er f.eks. ikke en tæt belægning.

Forhandleren skal sende dokumentation til kommunen om, at der er indgået en aftale med en autoophugger.

Skrotbiler på offentlige arealerSkrotbiler fjernes fra kommunale veje, pladser og skovområder

Hvis kommunen finder uindregistrerede biler og hvis de er til gene for trafikken, vil sagen overgå til Midt- og Vestsjællands Politi.

Biler, der henstår uden gene for trafikken, vil blive vurderet, om de er skrotbiler eller om de udgør en reel salgsværdi. Vurderes bilen som skrotbil, vil den blive fjernet fra det offentlige område efter gældende regler i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om "Håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra".

Hvis du ser en bil uden nummerplader eller med udløbet prøvenummerplade på kommunale veje, så giv os et praj, så vil vi sørge for at bilen bliver fjernet. 

Giv os et praj

Link til kort med kommunale og private veje

Retten til at fjerne skrotbilerHvis ejeren ikke følger kommunens opfordring til at få fjernet skrotbilen/erne til en autoophugger, må kommunen fjerne skrotbiler fra private og offentlige arealer.

Inden bilen bliver fjernet, vil det blive undersøgt hvem der er den retsmæssige ejer.

Kommunen og politiet kan få udbetalt godtgørelsen i forbindelse med ophugning af bilen.

Ejeren af bilen kan i op til 1 år efter at godtgørelsen er udbetalt til kommunen, få denne udbetalt fra kommunen (der er nogle betingelser der skal være opfyldt af ejeren). Godtgørelsen vil blive fratrukket evt. udgifter til transport og miljøbehandling.

ForsikringsbilerForsikringsbiler er skadede biler, som indgår i en retssag eller i en forsikringssag. Hvis det vurderes, at forsikringsbilen overgår til at være en skrotbil, eksempelvis på grund af, at taksator har vurderet, at bilen er totalskadet, skal den bortskaffes efter reglerne.

Forsikringsbiler skal opbevares på en belægning, hvor væske ikke kan trænge igennem med afløb til sandfang og olieudskiller. Hvis opbevaringen sker indendørs, skal det ske på en belægning, hvor væske ikke kan trænge igennem, uden afløb til kloak.

 

VeteranbilerI visse tilfælde vil uindregistrerede biler blive betragtet som veteranbiler, som særligt på grund af deres alder og stand gør dem interessante for ejeren at beholde som et samlerobjekt.

En veteranbil, skal:

  • opbevares indendørs, uden mulighed for at der kan ske spild til kloak eller jorden.

 Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Pjece om skrotbiler

Hvad er forskellen på veteranbiler og skrotbiler? Kan kommunen fjerne en skrotbil? Hvor stor er skrot-præmien? Du kan finde alle svarene i pjecen: Information om skrotbiler