Spring til indhold

Forsikringsbiler

Forsikringsbiler er skadede biler, som indgår i en retssag eller i en forsikringssag. Hvis det vurderes, at forsikringsbilen overgår til at være en skrotbil, eksempelvis på grund af, at taksator har vurderet, at bilen er totalskadet, skal den bortskaffes efter reglerne.

Forsikringsbiler skal opbevares på en belægning, hvor væske ikke kan trænge igennem med afløb til sandfang og olieudskiller. Hvis opbevaringen sker indendørs, skal det ske på en belægning, hvor væske ikke kan trænge igennem, uden afløb til kloak.

 Feedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen