Spring til indhold

Nabo- og miljøgener

Hvis du er generet af din nabo, så start med at henvende dig direkte til ham eller hende og forsøg at find en løsning. Lykkes det ikke, har du forskellige muligheder for at klage.

Hvem skal du klage til?

I nogle sager om lugt-, støj- eller støvgener kan kommune, politi eller andre give nogle retningslinjer eller gribe ind via lovgivningen. 

Se fordeling af opgaver mellem kommune, politi og andre aktører

Vi i kommunen kan gribe ind, hvis der er lovgivning på området, der klart beskriver, hvad man kan kræve af hinanden som naboer.

Hvordan klager du til kommunen?

Vil du klage til os i kommunen, er der nogle bestemte oplysninger, vi gerne vil have oplyst. Hvis du bruger linket herunder og udfylder alle felterne, så har vi et godt oplyst grundlag til at vurdere sagen. Det gælder uanset, om din nabo er en privat person eller en virksomhed.

Her finder du klagemulighed vedrørende miljøforhold

Du kan ikke klage anonymt

Vi skal oplyse dig om, at der vil blive oprettet en sag, og at oplysningerne vil indgå i sagens dokumenter. Vi har i medfør af persondataloven pligt til at underrette den, der klages over om, at der er oprettet en klagesag. Vedkommende kan få aktindsigt i sagen.

Lugtgener

Det kan lugte, når en landmand spreder husdyrgødning på sine marker og forståelsen mellem by og land kan komme på prøve.

Røggener

Brug af brændeovne kan være hyggelig. Men brændeovne kan desværre også give røggener for naboerne.

Støjgener

Der findes mange typer af støj. Nogle støjgener kan kommunen hjælpe med at regulere og andre er der ikke lovgrundlag for.

Gener fra dyrehold

Der er forskel på, hvilke dyr, som du må holde i by- og landzone. Læs her hvilke retningslinjer Holbæk Kommune har for fjerkræhold i byzone.

Klagemulighed ved miljøforhold

Hvis du ønsker at klage, skal du udfylde nedenstående oplysninger


Feedback

Sidst opdateret

16.05.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Spildevand fra bilvask

Pjece om skrotbiler

Hvad er forskellen på veteranbiler og skrotbiler? Kan kommunen fjerne en skrotbil? Hvor stor er skrot-præmien? Du kan finde alle svarene i pjecen: Information om skrotbiler