Nabo- og miljøgener

Hvis du har gener fra naboen, så start med at henvende dig direkte til denne, med en appel om at finde en løsning.

Hvem skal du klage til?

I nogle sager om lugt-, støj- eller støvgener kan kommunen, politi eller andre give nogle retningslinjer eller gribe ind via lovgivningen. Fordelingen af opgaverne mellem politi og kommune er bestemt gennem lovgivningen.

Gå til skema over fordeling af opgaver mellem kommune, politi og andre aktører

I praksis er det ganske få ting kommunen kan gribe ind overfor. Der skal nemlig være en lovgivning, der klart beskriver, hvad man kan kræve af hinanden som naboer.

Hvordan klager du til kommunen?

Vil du klage til kommunen, er der nogle bestemte oplysninger vi gerne vil have oplyst. Hvis du bruger linket herunder, og udfylder alle felterne, så har vi et godt oplyst grundlag til at vurdere sagen. Det gælder uanset om naboen er privat person, eller er en virksomhed.
Her finder du klagemulighed vedrørende miljøforhold

Du kan ikke klage anonymt

Vi skal oplyse dig om, at der vil blive oprettet en sag, og at oplysningerne vil indgå i sagens dokumenter. Kommunen har i medfør af persondataloven pligt til at underrette den, der klages over om, at der er oprettet en klagesag. Vedkommende kan få aktindsigt i sagen.

Lugtgener

Det kan lugte, når en landmand spreder husdyrgødning på sine marker og forståelsen mellem by og land kan komme på prøve.

Røggener

Brug af brændeovne kan være hyggelig. Men brændeovne kan desværre også give røggener for naboerne.

Støjgener

Der findes mange typer af støj. Nogle støjgener kan kommunen hjælpe med at regulere og andre er der ikke lovgrundlag for.


Feedback

Sidst opdateret

05.07.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Pjece om skrotbiler

Hvad er forskellen på veteranbiler og skrotbiler? Kan kommunen fjerne en skrotbil? Hvor stor er skrot-præmien? Du kan finde alle svarene i pjecen: Information om skrotbiler

 

Fjerkræ og høns

Holbæk Kommune har en vejledning om regler og retningslinjer for hønsehold, duer og andet fjerkræ i boligområder.

Læs vejledningen her

 

Spildevand fra bilvask