Spring til indhold

Klagemulighed ved miljøforhold

Hvis du ønsker at klage, skal du udfylde nedenstående oplysninger

Vi skal oplyse dig om, at den der klages over i henhold til forvaltningsloven kan bede om aktindsigt i oplysningerne om, hvem der har klaget. Kommunen har pligt til at udlevere disse oplysninger, med mindre der er undtagelsesvist er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne. Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, kan du derfor skrive dette.Feedback

Sidst opdateret

16.02.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen