Spring til indhold

Lugtgener

Det kan lugte, når en landmand spreder husdyrgødning på sine marker og forståelsen mellem by og land kan komme på prøve.

Lugt fra spredning af gylle og møg

Hvor meget og hvordan det lugter afhænger af vejret og typen af husdyrgødningen. Men områder i landzone er landbrugets arbejdsplads. Der er derfor nogle regler for, hvornår en landmand må sprede husdyrgødning.

Der er regler om:

  • At der på lørdage, søndage og helligdage skal holdes en afstand på 200 m til byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, som ved lokalplan er udlagt til boligformål
  • I perioden fra 15. november til 1. februar må der slet ikke spredes nogen form for husdyrgødning. Der er bestemte situationer, hvor perioden varer længere.

Det kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmesideFeedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen