Spring til indhold

Støj fra varmepumper

Mange får opsat varmepumper og er oftest ikke er klar over, at det kan give støjgener hos naboen.

Klage over støj fra varmepumpe

Du skal kontakte Holbæk kommunes virksomhedsteam, hvis du oplever gener fra fyringsanlæg, varmepumper og lignende. Vi opfodrer dig dog til først at tage en snak med din nabo over hækken, fordi naboen i nogle tilfælde ikke er klar over, at der tale om en gene.

En god nabo ønsker ikke at være til gene for sine omgivelser, men har måske overset, at han/hun er årsag til problemer for andre. En stille og rolig snak over hækken vil sandsynligvis løse dit problem og bevare det gode naboskab.

Holbæk Kommune kan meddele påbud om at begrænse støjen fra fyringsanlæg og andre ikke-erhvervsmæssige energiproducerende anlæg som fx klimaanlæg og varmepumper. Det er også tilfældet med støj fra ventilationsanlæg. 

Kommunens afgørelser kan ikke påklages til andre myndigheder.

Virksomhedsteamet vil fører tilsyn hos den der klages over for, at lave en forhåndsvurdering om der er tale om en væsentlig gene. Virksomhedsteamet gør bl.a. brug af Energistyrelsens støjberegningsprogram og databladet på den varmepumpe der er opsat, som grundlag til den endelige afgørelse.

 

Jeg vil gerne sætte en varmepumpe op

Der er regler for, hvor meget din varmepumpe må støje ved skel. Det er imidlertid ikke muligt at måle støjniveauet, før varmepumpen er installeret. Derfor har Energistyrelsen udviklet et lille støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din luft til vand-varmepumpe.

Beregningen er alene orienterende og tager udgangspunkt i de oplysninger, som du kan indhente fra leverandøren af luft til vand-varmepumpen.

Du kan finde Energistyrelsens støjberegningsprogram her.

Støjkort

Energistyrelsen har også en vejledning: "Styr på støjen – en guide til installation af luft til vandvarmepumper" med henvisning til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder.Feedback

Sidst opdateret

25.10.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen