Spring til indhold

Naturpleje

Her kan du læse om Holbæk Kommunes afsluttede, igangværende og planlagte naturplejeprojekter.

Kommunen ejer kun få naturområder. Størstedelen af de projekter, vi gennemfører, er derfor på privat ejendom, hvor der er indgået frivillige aftaler med lodsejerne.

Vi plejer først og fremmest de områder, hvor naturindholdet er størst, det vil sige der, hvor der eksempelvis er nogle sjældne, truede arter. Men det kan også være naturtyper, som er truede - eksempelvis overdrev.

Kommunen samarbejder ofte med borgere i lokalområder, som interesserer sig for natur. Det gør projekterne bæredygtige på sigt, når der er lokalt ejerskab. Borgere hjælper kommunen med at holde øje med de naturplejede lokaliteter og for eksempel tilse græsningsdyr, som er nødvendige for naturplejen.

I det følgende vil vi opliste projekterne med links til sider, hvor du kan læse mere om dem og se kort, billeder og videoer. Lige nu er siden under opbygning, og derfor ligger der kun meget lidt. Men hold øje med siden – der kommer mere.

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36 eller på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her

Udby Vig på Tuse Næs - plejeplan 2020

Udby Vig er uforstyrret natur med stor variation af naturtyper og sjældne arter – blandt andet forskellige slags vilde orkideer. Den nye plejeplan skal være med til at forbedre biodiversiteten i det fredede område.

Plejeplan for Maglesø

To plejeplaner for Maglesø – en af de største naturperler i kommunen - skal bevare naturen og adgangen til stier og udsigter i det storslåede istidslandskab.

Helhedsplan for Holbæk Fælled

Helhedsplanen viser vejen til, hvordan naturen/biodiversiteten på Fælleden i fremtiden skal styrkes, og åbner nye muligheder for friluftsliv, kultur, motion og idræt.

Skovgræsning i Tølløse Dyrehave

En flok kreaturer har fået hovedrollerne i kommunens biodiversitetsprojekt i Tølløse skoven - her skal de gå hele året og pleje naturen.

Afgræsning, Udby Vig 2019

Fra begyndelsen af 2020 vil køer afgræsse endnu et område i Udby Vig. Formålet er at sikre den biologiske mangfoldighed.

Naturplejeprojekt Udby Vig 2017

I Udby Vig er der blevet ryddet en masse vegetation og etableret græsningsfolde, så køerne kan pleje de beskyttede naturtyper. Projektet begyndte i 2017 og fortsat aktuelt.

Pleje af fortidsminder for både kulturarv og biodiversitet

I løbet af efteråret 2019 har Holbæk Kommune arbejdet på at fritlægge fortidsminder. Det gør både, at de flotte gravhøje igen er synlige i landskabet og at der gives plads til den spændende flora, som ofte findes på gravhøjene.

Grønbroget tudse på Orø

Fremtidens lune forårsaftener på Orø byder forhåbentlig snart igen på den velkendte fløjteklang fra de grønbrogede tudser.

Afbrænding som naturpleje

Vi benytter afbrænding som del af naturplejen i Holbæk kommune. Det gør vi bl.a. for at fremme den lysåbne naturs biodiversitet.

Grejtrailer til frivillig sti- og naturpleje

Har du en sti, du godt kan li'? Vil du være frivillig i naturen? Vidste du, at du kan låne en Grejtrailer, hvis du vil pleje en sti, et stykke natur eller et grønt område?


Feedback

Sidst opdateret

31.01.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen