Spring til indhold

Naturpleje

Her kan du læse om Holbæk Kommunes afsluttede, igangværende og planlagte naturplejeprojekter.

Kommunen ejer kun få naturområder. Størstedelen af de projekter, vi gennemfører, er derfor på privat ejendom, hvor der er indgået frivillige aftaler med lodsejerne.

Vi plejer først og fremmest de områder, hvor naturindholdet er størst, det vil sige der, hvor der eksempelvis er nogle sjældne, truede arter. Men det kan også være naturtyper, som er truede - eksempelvis overdrev.

Kommunen samarbejder ofte med borgere i lokalområder, som interesserer sig for natur. Det gør projekterne bæredygtige på sigt, når der er lokalt ejerskab. Borgere hjælper kommunen med at holde øje med de naturplejede lokaliteter og for eksempel tilse græsningsdyr, som er nødvendige for naturplejen.

I det følgende vil vi opliste projekterne med links til sider, hvor du kan læse mere om dem og se kort, billeder og videoer. Lige nu er siden under opbygning, og derfor ligger der kun meget lidt. Men hold øje med siden – der kommer mere.

Udby Vig på Tuse Næs - plejeplan 2020

Udby Vig er uforstyrret natur med stor variation af naturtyper og sjældne arter – blandt andet forskellige slags vilde orkideer. Den nye plejeplan skal være med til at forbedre biodiversiteten i det fredede område.

Maglesø

To plejeplaner for Maglesø – en af de største naturperler i kommunen - skal bevare naturen og adgangen til stier og udsigter i det storslåede istidslandskab.

Ny naturplan for Holbæk Fælled

Naturpleje- og genopretningsplanen viser vejen til, hvordan naturen/biodiversiteten på Fælleden i fremtiden skal styrkes, og åbner nye muligheder for friluftsliv, kultur, motion og idræt.

Skovgræsning i Tølløse Dyrehave

En flok kreaturer har fået hovedrollerne i kommunens nye biodiversitetsprojekt i Tølløse skoven - her skal de gå hele året og pleje naturen.

Afgræsning, Udby Vig 2019

Fra begyndelsen af 2020 vil køer afgræsse endnu et område i Udby Vig. Formålet er at sikre den biologiske mangfoldighed.

Naturplejeprojekt Udby Vig 2017

I Udby Vig er der blevet ryddet en masse vegetation og etableret græsningsfolde, så køerne kan pleje de beskyttede naturtyper. Projektet begyndte i 2017 og fortsat aktuelt.

Pleje af fortidsminder for både kulturarv og biodiversitet

I løbet af efteråret 2019 har Holbæk Kommune arbejdet på at fritlægge fortidsminder. Det gør både, at de flotte gravhøje igen er synlige i landskabet og at der gives plads til den spændende flora, som ofte findes på gravhøjene.

Grønbroget tudse på Orø

Fremtidens lune forårsaftener på Orø byder forhåbentlig snart igen på den velkendte fløjteklang fra de grønbrogede tudser.

Afbrænding som naturpleje

Vi benytter afbrænding som del af naturplejen i Holbæk kommune. Det gør vi bl.a. for at fremme den lysåbne naturs biodiversitet.

Holbæks skove

Holbæks kommunale skove bugner ikke kun af rekreative mulighed men også med liv og variation. Læs mere om skovene, fremtidige tiltag og plejen her.

Grejtrailer til frivillig sti- og naturpleje

Har du en sti, du godt kan li'? Vil du være frivillig i naturen? Vidste du, at du kan låne en Grejtrailer, hvis du vil pleje en sti, et stykke natur eller et grønt område?


Feedback

Sidst opdateret

30.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Vil du hjælpe med at pleje naturen?

Holbæk Kommune har en trailer med professionelt grej til at pleje stier, naturarealer og grønne områder.

Du kan låne Grejtraileren og hjælpe med at pleje naturen.

Læs mere om mulighederne ved at klikke her

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kommunens naturpleje, eller vi du vide mere om, hvordan du selv kan bidrage til naturen i Holbæk Kommune, kan du kontakte naturteamet.

Mail: natur@holb.dk 

Telefon: 72 36 25 03