Spring til indhold

Afgræsning, Udby Vig 2019

Fra begyndelsen af 2020 vil køer afgræsse endnu et område i Udby Vig. Formålet er at sikre den biologiske mangfoldighed.

En aftale om afgræsning med køer på en ny del af strandengen i Udby Vig er blevet indgået. Det er sket i samarbejde mellem private lodsejere og Holbæk Kommune.

Området består af naturtyperne fersk eng, rigkær og tidvis våd eng. Projektet er en fortsættelse af kommunens naturplejeindsats i området, som har til formål at forbedre den biologiske mangfoldighed (biodiversiteten). Med den nye aftale forbedres levevilkårene for planter og dyr, der er truede.

Projektområdet ligger indenfor Natura-2000 og er omfattet af fredning og naturbeskyttelseslovens § 3

I løbet af vinteren 2019/2020 ryddes rørskov og træopvækst på arealerne. Kreaturhegnet omkring området bliver også retableret, så folden er klar til køerne i foråret 2020.

 

Find Udby Vig på et kort

Udby Vig er den sydøstlige fjordbred på Tuse Næs. 

Du kan finde information og se området i vores digitale kort.

Klik her for at se kommunens digitale kortFeedback

Sidst opdateret

01.02.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen