Spring til indhold

Afgræsning, Udby Vig 2019

Fra begyndelsen af 2020 vil køer afgræsse endnu et område i Udby Vig. Formålet er at sikre den biologiske mangfoldighed.

En aftale om afgræsning med køer på en ny del af strandengen i Udby Vig er blevet indgået. Det er sket i samarbejde mellem private lodsejere og Holbæk Kommune.

Området består af naturtyperne fersk eng, rigkær og tidvis våd eng. Projektet er en fortsættelse af kommunens naturplejeindsats i området, som har til formål at forbedre den biologiske mangfoldighed (biodiversiteten). Med den nye aftale forbedres levevilkårene for planter og dyr, der er truede.

Projektområdet ligger indenfor Natura-2000 og er omfattet af fredning og naturbeskyttelseslovens § 3

I løbet af vinteren 2019/2020 ryddes rørskov og træopvækst på arealerne. Kreaturhegnet omkring området bliver også retableret, så folden er klar til køerne i foråret 2020.

 Feedback

Sidst opdateret

31.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kommunens naturpleje, eller vi du vide mere om, hvordan du selv kan bidrage til naturen i Holbæk Kommune, kan du kontakte naturteamet.

Mail: natur@holb.dk 

Telefon: 72 36 25 03

Find Udby Vig på et kort

Udby Vig er den sydøstlige fjordbred på Tuse Næs. 

Du kan finde information og se området i vores digitale kort.

Klik her for at se kommunens digitale kort