Spring til indhold

Skovrejsning

Vi vil gerne have mere skov - også i Holbæk Kommune.

Vi vil gerne have mere skov i Holbæk Kommune. Det er der mange gode grunde til.

Skovene optager CO2, beskytter drikkevandet og giver mulighed for friluftsliv. Endvidere er skovene levested for mange forskellige dyr og planter. Det er både et kommunalt og et nationalt ønske, at der rejses mere skov, netop fordi skove hjælper os i kampen mod både klima- og biodiversitetskrisen.

Målet i Holbæk Kommunes klima handleplan er, at der rejses 2900 hektar ny skov inden 2050. Du kan læse Klimastrategien Holbæk 2050 her.

Kommunen er allerede selv i gang med at rejse nye skove, men private lodsejere har også mulighed for at få betalt skovrejsning på egen jord. Både staten, fonde og private initiativer giver støtte til at plante ny skov på arealer, som ejes af andre. Du kan se hvem herunder.

Landbrugsstyrelsen – læs om deres støtte her

Growing Trees Network Foundation - læs om deres støtte her

Ny skovfonden - læs om deres støtte her

Klima Skovfonden – læs om deres støtte her

Som offentlig eller kirkelig organisation kan du også søge støtte hos Plant et Træ

Plant et Træ - læs om deres støtte her

Er du interesseret i at sælge jord, opkøber EcoTree jordarealer i Danmark til at etablere skov- og biodiversitetsprojekter som både private og virksomheder kan investere i. 

Eco Tree - læs om deres opløb her

Hvis du kender til organisationer, der ikke er nævnt, der støtter skovrejsning på private arealer, er du velkommen til at skrive til natur@holb.dk.

Hvor kan der rejses skov i kommunen?

Det kan rejses skov mange steder i kommunen men ikke alle steder. Vi arbejder på at udpege endnu flere områder til skovrejsning. Nedenstående kort viser kommunens skovrejsningsudpegninger. De grønne arealer er områder, hvor vi særligt ønsker skovrejsning. I de hvide områder kan der også rejses skov. I de gule områder er skovrejsning som udgangspunkt uønsket. På baggrund af en konkret vurdering kan der dog i nogle tilfælde gives tilladelse til, at der rejses skov indenfor de gule områder. Så kontakt os gerne, hvis du har et ønske om at rejse skov indenfor et område der er udlagt til skovrejsning uønsket. Du kan læse mere om baggrunden for udpegningerne i kommuneplan 2021 

Her finder du link til stort kort med skovrejsningsområder

Skovrejsningsområder udpeges i kommuneplanen, der revideres hvert 4. år. Den næste kommuneplan forventes vedtaget i 2024. Vi forventer at udlægge betydeligt flere arealer til skovrejsning i den forbindelse. Ved at klikke på ovenstående link kan du undersøge mulighederne for at rejse skov på et givent areal.
Hvis dit areal er beliggende indenfor område der er udpeget til skovrejsning negativt og du ønsker at rejse skov kan du sende en mail til landzone@holb.dk med matrikelnummeret eller en beskrivelse af det ønskede område markeret på et kort, så kigger vi på om det vil være muligt at opnå tilladelse i den konkrete sag. Du kan også ringe til Holbæk Kommunes landzoneteam på telefon 7236 4150Feedback

Sidst opdateret

20.01.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Klimastrategien Holbæk 2050