Spring til indhold

Holbæks skove

Holbæks kommunale skove bugner ikke kun af rekreative muligheder men også med liv og variation. Læs mere om skovene, fremtidige tiltag og plejen her.

Kommunale skove

Holbæk Kommune ejer ca. 288 ha skove, der byder på et væld af naturoplevelser, derudover er der en række spændende private skove. De kommunale skove har en lang historie bag sig og det finder man tegn på alle steder i skovene. Vores skove rummer både de såkaldte veterantræer og masser af positiv-arter, der er vigtige for at understøtte skovens biologiske mangfoldighed.

Skovene er indtil for kort tid siden blevet forvaltet med træproduktion og rekreativ værdi for de besøgende som hovedformål. Dette vil kommunen i den kommende tid lave om på. Vi ønsker i stedet at lade skoven stå urørt dvs. at kommunen ikke længere vil fælde træer af økonomiske årsager.

Det betyder dog ikke at al forvaltning af skovene ophører. Skovene vil fortsat blive plejet, men hovedformål for plejen bliver at sikre og højne skovens biodiversitet, samt sikre at skovene stadig kan bruges af publikum. I Tølløse skov er det f.eks. muligt at møde en naturplejer året rundt, her går der nemlig helårs græssende køer. De skal hjælpe med at højne biodiversiteten og skabe variation i naturen.

Her finder du skovene

 

Luk alle
Åben alle

Ladegårdsskovene

Ladegårdsskovene består af Lunden, Knudskov, Haveskoven og Torbenlund skov, der alle har hørt til Holbæk Slots Ladegård.

Læs om skoven

Kalvemosen

Kalvemosen er med sine 8 ha den største mose i Holbæk kommune

Læs mere om Kalvemosen

Holbæk Fælled

Holbæk Fælled består græssletter, små skove og vandhuller

Læs om Holbæk Fælled

Tuse Enge

Tuse Enge er et ca. 8 ha stort naturområde, som består af delvis tilgroet mose, græssede enge og en lille elleskov.

Læs om Tuse Enge 

Bjerregårdsskoven

Bjerregårdsskoven ligger i kanten af Svinninge, blev givet som gave til borgerne af den lokale gårdejer.

Læs om Bjerregårdsskoven

Nederskoven

Nederskoven i Tølløse byder på rige naturoplevelser i et spændende herregårdslandskab.

Læs om Tølløse skoven

De to statsejet skove Hønsehals og Bognæs er bestemt også et besøg værd. Statsskovene forvaltes af Naturstyrelsen, som drifter og plejer skovene - Naturstyrelsens hjemmeside

Læs om Hønsehals skov

Læs om Bognæs skov

Find et hundeluftningsområde nær dig.

Der er over 370 hundeskove, friløbsområder og hundeparker i Danmark.

Du kan se kort eller hente app til iPhone/iPad samt Android på disse hjemmesider:

Hundeskove i Danmark

Hundeskovene i Danmark

Hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr uden mulighed for selv at bringe det til en vildtplejestation, så ring til Dyrenes Vagtcentral på: 1812. Dyrenes Beskyttelse dækker udgifterne.

Hvis du observerer forhold i skoven, som ikke er normale, kan du kontakte naturteamet.

Du kan også sende oplysningen via "Giv et praj", som du finder under selvbetjening. Det kan være oplysninger om:

  • væltede træer, der ligger på stier
  • affald der er smidt
  • ødelagte bænke
  • andre forhold som ikke er normale i skove
Luk alle
Åben alle

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36 eller på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her

Urørt skov

I Holbæk kommune vil vi sikre og højne biodiversiteten i skovene. Derfor ændres driften for de kommunale skove fra en skov med træproduktion som hovedformål til en skov hvis formål er at være natur.

Skovrejsning

Vi vil gerne have mere skov - også i Holbæk Kommune.

Biodiversiteten i kommunens skove

I forbindelse med overgangen til urørt skov, har Holbæk kommune fået udarbejdet en skovrapport i 2022. Den giver et solidt videnskabeligt indblik i skovenes tilstand før overgang. Rapporten skal bruges i fremtiden til at sikre den optimale forvaltning af skovene, som styrker og sikre vores skovnatur.


Feedback

Sidst opdateret

22.01.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen