Spring til indhold

Pulje til vilde lokalområder

Mere og vildere natur i Holbæk Kommunes lokalområder.

Naturens diversitet er på tilbagegang. Naturen skal derfor have lov at udfolde sig og det skal gerne ske med hjælp fra engagerede lokale folk fra Holbæk Kommune mange lokalområder.

Holbæk Kommune deltager i miljøministeriets konkurrence ”Danmarks Vildeste Kommune” og er således med i omstillingen om at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet. Læs mere om Holbæk Kommunes deltagelse i konkurrencen her: holbaek.dk/dkvild 

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker at give lokalområderne i Holbæk Kommune bedre muligheder for at arbejde med den vilde natur. Derfor har de gjort det muligt at søge midler til at skabe grønne åndehuller med rigt planteliv, hvor eksempelvis insekter, fugle og smådyr kan finde sig til rette.

Download og udfyld ansøgningsskabelon


Det er muligt at ansøge løbende, der er ikke en ansøgningsfrist.

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36 eller på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her

Hvor mange penge kan søges

Der kan maksimalt ansøges om 5.000 kr.

Udvalgte projekter kan tilknyttes flere penge og yderligere hjælp hvis det vurderes, at et projekt har et vist omfang og potentiale til, at der opnås en særlig stor effekt for biodiversiteten. Det er oplagt, at det især kan være tilfældet, hvis I har en idé til et godt projekt på kommunens arealer. Går I med tanker om et projekt på kommunalt areal, tag da tidligt i jeres proces fat i lokalområdets Fælles-skaber. De kan hjælpe dig videre. Find din lokale Fælles-skaber her

Hvilke krav stilles der?

Et projekt skal leve op til følgende 2 kriterier

1) Et projekt skal inddrage lokalområdet:
For at jeres projekt kan komme i betragtning skal projektet inddrage lokalområdet. 
Et lokalt inddragende projekt er eksempelvis udført med hjælp fra kommunens grejtrailer på fællesarealer i et lokalområde, i et boligområde, på en skole, eller i forbindelse med en fritidsaktivitet. Jeres projekt kan således være med til at skabe samvær, relationer og fællesskab.
Beskriv i jeres ansøgning, hvordan projektet inddrager jeres lokalområde.

Ofte bygger gode naturprojekter på et samarbejde mellem naturinteresserede, grundejere, lokale organisationer og evt. myndigheder. I skal derfor i jeres ansøgning også redegøre for dine samarbejdspartnere og for, hvordan jeres projekt kommer godt i gang.

2) Et projekt skal fremme biodiversiteten 

Holbæk Kommune ønsker, at der skabes projekter, der har stor effekt på biodiversiteten. Hvis I har et projekt i tankerne, men er usikre på, om det fremmer biodiversiteten, så kig på hjemmesiden holbaek.dk/dkvild. Her vil der løbende komme gode råd, vejledning og eksempler på projekter, der har stor og størst effekt. Ønsker I eksempelvis at lave en blomstereng, er det en fordel, at indkøbte blomster og blomsterfrø er hjemmehørende arter. Og husk at nøglen til en vild og farverig blomsterflora er mange steder blot at gøre ingenting og helt enkelt bare lade naturen gå sin gang. Du vil blive overrasket over, hvor effektiv en blomsterdekoratør naturen er. Du kan helt sikkert let finde planterne i en smuk grøftekant nær dit hjem og låne lidt med hjem. 

Holbæk Kommune er medlem af foreningen Vild med Vilje. I kan få meget mere inspiration til, hvordan I kan gøre jeres lokalområdes arealer vildere på deres hjemmeside - vildmedvilje.dk, men især i deres aktive facebook side  https://www.facebook.com/groups/294765027564544 

I vurderingen bliver der lagt vægt på, at projektet gerne skal

 • have størst mulig effekt på natur og biodiversitet
 • bygge på lokale samarbejder og er lokalt inddragende
 • have resultater og erfaringer der formidles og kan bruges af andre lokalområder
 • give mulighed for gode lokale naturoplevelser

Hvilke projekter kan eksempelvis lavesI kan lave mange forskellige projekter, der fremmer mere og vild natur i jeres lokalområde. I kan eksempelvis:

 • Omdanne græsplæner og græsarealer til områder med vilde blomster.
 • Begrønne eller omdanne arealer med belægning – fx fliser, perlegrus o.lign.
 • Lave kvashegn med grene fra området.
 • Lave ”insekthoteller”, stenbunker, kvasbunker, insektvolde.
 • Få vandet tilbage på arealerne i form af havedamme, vandhuller, fugtige områder.
 • Afholde formidlingsaktiviteter i boligforeninger, organisationer eller skoler om, hvordan man i det konkrete område kan arbejde med at øge biodiversiteten.

Holbæk Kommune er medlem af foreningen Vild med Vilje. I kan få meget mere inspiration til, hvordan I kan gøre jeres lokalområdes arealer vildere på deres hjemmeside - vildmedvilje.dk, men især i deres aktive Facebook-side

Hvem kan søge?Lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper, brugerråd og bestyrelser i kommunale institutioner.
Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsaktiviteter, erhvervsdrivende, enkeltpersoner og private haver.

Sådan ansøger duDownload og udfyld ansøgningsskema her

 

kontakt kommunen på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36 eller på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her

I skal fortælle om jeres projektSåfremt jeres projekt modtager penge, forpligter I jer til at kommunikere og fortælle om jeres projekt og jeres erfaringer. I bedes tage billeder af udførelsen af projektet og ligge billederne op på denne side – ”Holbæks vilde landkort" eller send billederne til kommunen.

Alle projekter, der har modtaget puljemidler, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.
I opfordres også til at kommunikere i jeres lokalområde om jeres projekt både før, under og efter gennemførelsen. Det kan være på de sociale medier, infoskærme og på opslagstavler mv. Brug gerne hashtagget #dkvild og #dkvildholbæk på de sociale medier.

Sådan kommer midler til udbetalingProjekter der modtager midler modtager et tilsagnsbrev, hvor vilkår beskrives
Vær opmærksom på nedenstående:

 • Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen.
 • Pengene udbetales efter skriftlig anmodning fra ansøger
 • Hvis et projekt har behov for tilladelser, fx fra myndighedstilladelser Holbæk Kommune, for at kunne gennemføres, vil pengene ikke blive udbetalt, før samtlige tilladelser er på plads.
 • Pengene kan udbetales på forhånd eller efterfølgende som refusion.
 • Pengene udbetales til det i ansøgningen oplyste CVR-/CPR-nummer.
 • Hvis Holbæk Kommune ikke modtager en skriftlig anmodning om penge fra ansøger i overensstemmelse med tilsagnet inden for de 6 mdr., frafalder tilsagnet.
 • Når et projekt er afsluttet skal der indsendes et underskrevet regnskab, der dokumenterer, at pengene er brugt i overensstemmelse med det ansøgte og bevilgede formål.

Hvad kan man ikke søge om penge til?Der gives ikke støtte til:

 • aktiviteter og arrangementer af privat karakter, der alene eller i væsentlig grad henvender sig til dig eller din organisations/forenings medlemmer.
 • anlægsudgifter, driftsudgifter, aktiviteter eller materialer, som direkte kan henføres til en forenings, offentlig institutions eller forvaltnings eksisterende primære drift og/eller normale anlægsområde.
 • aktiviteter med et kommercielt formål.


Hvis du har spørgsmål til puljen, ansøgningsprocessen, eller har en idé til et projekt på et kommunalt areal, kan du kontakte kommunen på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36 eller på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne herFeedback

Sidst opdateret

02.02.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen