Spring til indhold

Kæmpebjørneklo

Private lodsejere er forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo på deres ejendom, hvis området er omfattet af en indsatsplan.

Holbæk Kommune har udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, som skal være med til at sikre en mere effektiv og udbredt bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Planen indeholder regler for hvordan kommunen skal håndtere bekæmpelsen og hvordan der f.eks. kan gives påbud til lodsejere om bekæmpelsen.

Gå til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo

Du kan bruge selvbetjeningsløsningen "Giv et praj", hvis du vil fortælle os om, hvor der vokser bjørneklo.

Gå til Giv et praj

Link til folder om kendetegn på Kæmpebjørneklo 

Link til Naturstyrelsens hjemmeside - Sådan bekæmpes bjørnekloFeedback

Sidst opdateret

27.08.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme