Spring til indhold

Naturpleje

På denne side vil kommunen fortælle om afsluttede, igangværende og planlagte naturplejeprojekter.

Kommunen ejer kun få naturområder. Størstedelen af de projekter, vi gennemfører, er derfor på privat ejendom, hvor der er indgået frivillige aftaler med lodsejerne.

Vi plejer først og fremmest de områder, hvor naturindholdet er størst, det vil sige der, hvor der eksempelvis er nogle sjældne, truede arter. Men det kan også være naturtyper, som er truede - eksempelvis overdrev.

Kommunen samarbejder ofte med borgere i lokalområder, som interesserer sig for natur. Det gør projekterne bæredygtige på sigt, når der er lokalt ejerskab. Borgere hjælper kommunen med at holde øje med de naturplejede lokaliteter og for eksempel tilse græsningsdyr, som er nødvendige for naturplejen.

I det følgende vil vi opliste projekterne med links til sider, hvor du kan læse mere om dem og se kort, billeder og videoer. Lige nu er siden under opbygning, og derfor ligger der kun meget lidt. Men hold øje med siden – der kommer mere.

Pleje af fortidsminder for både kulturarv og biodiversitet

I løbet af efteråret 2019 har Holbæk Kommune arbejdet på at fritlægge fortidsminder. Det gør både, at de flotte gravhøje igen er synlige i landskabet og at der gives plads til den spændende flora, som ofte findes på gravhøjene.

Afgræsning, Udby Vig 2019

Fra begyndelsen af 2020 vil køer afgræsse endnu et område i Udby Vig. Formålet er at sikre den biologiske mangfoldighed

Naturplejeprojekt Udby Vig 2017

I Udby Vig er der blevet ryddet en masse vegetation og etableret græsningsfolde, så køerne kan pleje de beskyttede naturtyper. Projektet begyndte i 2017 og fortsat aktuelt.

Skovgræsning i Tølløse Dyrehave

I maj måned 2020 slippes ca. 15 kreaturer ud i en ny fold i Tølløse Dyrehave og indvier dermed kommunens nye biodiversitetsprojekt. Her skal dyrene gå hele året og pleje naturen.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kommunens naturpleje, eller vi du vide mere om, hvordan du selv kan bidrage til naturen i Holbæk Kommune, kan du kontakte naturteamet.

Mail: natur@holb.dk 

Telefon: 72 36 25 03.

Vil du hjælpe med at pleje naturen?

Holbæk Kommune har en trailer med professionelt grej til at pleje stier, naturarealer og grønne områder.

Du kan låne Grejtraileren og hjælpe med at pleje naturen.

Læs mere om mulighederne ved at klikke her.

Naturpolitik

Grønbroget tudse fra Orø

Holbæk Kommunes naturpolitik hedder "Adgang til Naturoplevelser".

Du kan læse mere om den ved at klikke her.