Spring til indhold

Afgræsning, Udby Vig 2019

Fra begyndelsen af 2020 vil køer græsse i Udby Vig. Formålet er at sikre biodiversiteten i området.

En aftale om afgræsning med køer på strandengene i Udby Vig er blevet genetableret. Det er sket i samarbejde mellem private lodsejere og Holbæk Kommune.

Området består af naturtyperne ferskeng, rigkær og tidvis våd eng, og formålet med projektet er at sikre biodiversiteten. Med den nye aftale sikres nemlig planter og dyr, der er truede.

Projektområdet ligger indenfor Natura-2000 og er omfattet af fredning og naturbeskyttelseslovens § 3

I løbet af vinteren 2019/2020 ryddes rørskov og træopvækst på arealerne. Kreaturhegnet omkring området bliver også delvis reetableret. På den måde er området klart til, at køerne bliver sat på græs i foråret 2020.

Læs mere om naturværdierne i Udby Vig her.

 Feedback

Sidst opdateret

02.12.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kommunens naturpleje, eller vi du vide mere om, hvordan du selv kan bidrage til naturen i Holbæk Kommune, kan du kontakte naturteamet.

Mail: natur@holb.dk 

Telefon: 72 36 25 03.

Find Udby Vig på et kort

Udby Vig er den sydøstlige fjordbred på Tuse Næs. 

Du kan finde information og se området i vores digitale kort.

Klik her for at se kommunens digitale kort.