Spring til indhold

Maglesø

To plejeplaner for Maglesø – en af de største naturperler i kommunen - skal bevare naturen og adgangen til stier og udsigter i det storslåede istidslandskab.

Maglesø ligger i et dybt dødishul med stejle kanter. Skønheden og dramatikken ved landskabet omkring Maglesø, begejstrer de fleste besøgende. Området har mange naturtyper med dertilhørende planter, dyr og svampe. Her kan man opleve søer, stejle tørre skrænter med overdrevsflora, fugtige arealer med artsrig engflora, våde mosestrøg, selvsået yngre løvskov og krat samt ældre højskov.

Det sammenhængende netværk af stier giver besøgende mulighed for at opleve naturen på nært hold.
I dag er stierne mere eller mindre tilgroede på grund af manglende vedligeholdelse. Kommunen har derfor fået udarbejdet en plejeplan for stierne. Værst står det dog til med den ca. 2 km lange sti omkring Maglesø. Stien der er naturmæssigt varieret har stor rekreativ værdi. Stien byder både på strækninger gennem skov, lysninger langs søbredden med udsigt over søen og en strækning på svellebro gennem et ellers utilgængeligt moseområde i den sydlige del af søen.

Med den nye plejeplan, og en økonomisk bevilling vil det nu blive muligt at retablere stien.

Arbejdet starter i 2021 med rydning af krat, for at gøre stien mere fremkommelig og for at sikre udsigten over søen fra p-pladsen ved Maglesøvej og fra stien langs søbredden.
Stien vil få ny belægning og svellebroen vil blive repareret. Der vil desuden blive opsat diskrete pæle med afmærkning af stien.

 

Plejeplan for fredningen ved Maglesø (pdf)

Plejeplan for stisystemet omkring Maglesø (pdf) Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard

Stinet i området omkring Maglesø

Færdsel ved Maglesø

Maglesø og skoven omkring er privat eget. 
Der gælder følgende regler for færdsel:

  • Der er adgang til skoven fra kl. 6.00 morgen til solnedgang
  • Hunde skal føres i snor
  • Det er kun tilladt at færdes til fods på skovveje og stier. Stier, der går gennem græsningsfolde har adgang via klaplåger
  • Almindelig cykel: Det er kun tilladt at cykle på hovedstien, der har forløb mellem Fiskerhuset og Sophienholm
  • Mountainbike er ikke tilladt
  • Fiskeri er forbudt

Færdsel sker på eget ansvar.

Maglesø - find vej