Spring til indhold

Effekten af naturplejen – for dig som besøgende

Med tiden vil du som besøgende komme til at opleve at kunne færdes i områder, der indtil nu har været utilgængelige pga. brændenælder og anden høj urtevegetation, fordi køerne vil æde disse planter. Dette gælder især på engen langs åen, men også i lysåbne områder inde i skoven.

Hegnet, der er opsat, er et lavt, 3-trådet elhegn, som ikke hindrer vildtets fri bevægelighed. Via 13 låger i hegnet har skovens publikum fortsat adgang til fods og til hest i området. Der må også gerne cykles, dog kun på hovedstien, som går forbi madpakkehuset. Skovens øvrige stier er ikke egnet til cykling med en almindelig cykel. Der er ikke adgang for cykling med mountainbike i skoven af hensyn til dyrene. I hele skoven og på stierne skal hunde være i snor. Projektet vil ikke omfatte hundeskoven, og adgangen dertil. Kun i hundeskoven er det tilladt at gå tur med hunde uden snor. Børneinstitutionen Reden, områdets tilhørende P-pladser og madpakkehuset ligger udenfor folden.Feedback

Sidst opdateret

08.06.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen