Spring til indhold

Effekten af naturplejen – for dig som besøgende

Med tiden vil du som besøgende komme til at opleve at kunne færdes i områder, der indtil nu har været utilgængelige pga. brændenælder og anden høj urtevegetation, fordi køerne vil æde disse planter. Dette gælder især på engen langs åen, men også i lysåbne områder inde i skoven.
Hegnet, der er opsat, er et lavt, 3-trådet elhegn, som ikke hindrer vildtets fri bevægelighed.

Via 13 låger i hegnet har skovens publikum fortsat adgang til fods og til hest i området.

  • Der må gerne cykles, dog kun på hovedstien, som går forbi madpakkehuset.
  • Skovens øvrige stier er ikke egnet til cykling med en almindelig cykel.
  • Der er ikke adgang for cykling med mountainbike i skoven af hensyn til dyrene.
  • I hele skoven og på stierne skal hunde være i snor.


Projektet omfatter ikke hundeskoven, og adgangen dertil. Kun i hundeskoven er det tilladt at gå tur med hunde uden snor. Børneinstitutionen Reden, områdets tilhørende P-pladser og madpakkehuset ligger udenfor folden.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard