Spring til indhold

Naturpleje med dyr – fornuft og tryghed

Selvom de fleste borgere i Holbæk Kommune lever i nærhed af landbrug og landbrugsdyr, så er det ikke sikkert, at alle ved, hvordan man skal forholde sig, når man går ind i en fold med dyr. Derfor er der ved alle låger til folden skiltet med nogle gode råd om, hvordan man færdes i folde med græssende dyr. Brug din sunde fornuft, når du møder dyrene i skoven på eller udenfor stierne. Hvis de ligger på stien, så gå med god afstand i en bue uden om dem.

De gode råd er helt enkelt;

  • Bevæg dig stille og roligt, undgå pludselige bevægelser og lyde
  • Hold din hund i kort snor og vær opmærksom, hvis du rider på hest – dyrene kan reagere aggressivt mod andre dyr, hvis de føler sig truet
  • Hold god afstand – især hvis du er alene eller har hund eller børn med
  • Lad være med at fodre dyrene – ellers bliver de opsøgende overfor mennesker. Hvis en ko bliver opsøgende, er vi nødt til at fjerne den fra folden.
  • Gå aldrig mellem en ko og hendes kalv.

Fordi køerne ikke bliver fodret, vil de ikke forbinde mennesker med mad. De vil derfor som udgangspunkt ikke komme hen til os men blot være opmærksomme, som de er på alt det andet, der foregår omkring dem. Derfor - lad være med at nærme dig køerne eller forstyrre dem på anden vis, mens de udfører deres vigtige arbejde for naturen! Når de ikke æder, står eller ligger de ned og tygger drøv. Det er også en del af arbejdet.

 Feedback

Sidst opdateret

12.10.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen