Spring til indhold

Vedligeholdelse af stier

Kommunen har en trailer fuld af maskiner og værktøj, som frivillige kan låne til at vedligeholde stier med offentlig adgang.

I kommunen har vi en trailer fuld af maskiner og værktøj, som frivillige kan låne til at vedligeholde stier med offentlig adgang. Det har vi takket være tilskud fra Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Lokalområdepuljen.

Frivillige sti-aktive

Mange borgere har et ønske om, at små og store stier bliver bedre vedligeholdt. På baggrund af blandt andet kommunens projekt "Frivillighedseksperimentariet" og de nye "frivilligkoordinatorer" er der opstået frivillige stilaug. De vil gerne vil gøre et stykke arbejde for at redde eller forbedre lokale stier. Dermed forbedres adgangen til naturen i partnerskab med private lodsejere.

Frivillige sti-aktive har meget forskellige indgangsvinkler på arbejdet med stier. Nogle vil gerne forhandle nye trampestier med lodsejere samt etablere og vedligeholde disse. Andre vil passe på og vedligeholde eksisterende stier. Det forklarer Bente Meehan, der er frivillighedskoordinator for natur- miljø- og landskabsområdet.

De frivillige har bedt Holbæk Kommune om hjælp i form af redskaber og maskiner til vedligeholdelse af stier. Tiden var derfor inde til at realisere idéen om grejtraileren, som stilaugene er fælles om at bruge.

Book grejtraileren

Grejtraileren er en lukket trailer med indhold af værktøj og maskiner. Den kan bookes via internettet (google-kalender) og lånes af stilaugene. Holbæk Kommune opbevarer traileren med udstyr et lettilgængeligt sted og står for at vedligeholde udstyret.

For at låne traileren skal de frivillige have gennemført et lille kursus i brugen af redskaberne, sikkerhed, sti-vedligeholdelse, forsikringsspørgsmål, relevant lovgivning og lignende.

Du kan læse mere om grejtraileren her.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Vil du hjælpe med at pleje naturen?

Holbæk Kommune har en trailer med professionelt grej til at pleje stier, naturarealer og grønne områder.

Du kan låne Grejtraileren og hjælpe med at pleje naturen.

Læs mere om mulighederne ved at klikke her.