Spring til indhold

Søg pulje til rådgivning om opstart af nabovarme

Overvejer I hvordan jeres fremtidige varmeforsyning skal være, og har I tanker om at lave noget i fællesskab, så er der nu mulighed for at søge om puljemidler til rådgivning om mulige løsninger.

Borgergrupper, som er organiseret i en varmegruppe, kan nu ansøge Holbæk Kommune om teknisk og juridisk rådgivning til afklaring af muligheder for fælles varmeforsyning.

Holbæk Kommune har i 2023 afsat 500.000 kr. til at støtte lokalområder med at undersøge mulighederne for fælles varmeforsyning. Støtten sker via hjælp fra et rådgivende firma, som kommunen er i gang med at lave en rammeaftale med. Støtten gælder kun for de områder, der ikke er udpeget som fjernvarmeområde i kommunens strategiske varmeplan. 

Se hvilke områder i kommunen der er udpeget som fjernvarmeområder

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes til energi@holb.dk inden mandag den 17. april 2023 kl. 12.00.

Krav til ansøgning

I skal beskrive jeres idé, og hvordan I er organiseret. 

Idéoplægget skal indeholde følgende:

 • Områdeafgrænsning
 • Hvor mange husstande regner I med, på nuværende tidspunkt, der skal indgå i den fælles varmeforsyning?
 • Hvilken type varmeforsyning er mest attraktiv for jer på nuværende tidspunkt?
 • Hvilken form for rådgivning har I brug for?
  • Teknisk
  • Juridisk
  • Begge dele
 • Skriv evt. navn, mail og telefonnummer på kontaktpersonen fra jeres lokalforum

Borgere skal være organiseret omkring et fælles varmeforsyningsprojekt, for at sikre lokal forankring og drivkraft:

 • Beskriv kort hvordan I er organiseret
 • Skriv navne på de personer, der skal drive projektet
 • Skriv navn, mail, telefonnummer og adresse på projektets kontaktperson

Ansøg via denne blanket 

 

Luk alle
Åben alle

I får svar i begyndelsen af maj.

Vi vurderer ansøgningerne fra d. 17. april og udvælger de borgergrupper, hvor vi sammen med rådgiver vurderer, at der er det største potentiale for at opstarte et projekt omkring en fælles varmeforsyning.

Holbæk Kommune er inddelt i 18 lokalområder, med 18 lokalfora. Hvert Lokalforum har en kontaktperson tilknyttet kommunen se din lokale kontaktperson her https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/lokal-udvikling/kontakt-dit-lokalomraade/

Ønsker I at søge timer til rådgivning til et fælles projekt, kan I kontakte jeres Lokalforum, så de er orienteret om, at I søger rådgivning. På denne måde bliver der skabt en forankring til projektet, og samarbejdet og kommunikationen mellem kommune og lokalområde bliver nemmere.

Der er ikke sat et specifikt antal tekniske og juridiske rådgivningstimer af til hver borgergruppe. Hver ansøgning vil blive behandlet individuelt ud fra en faglig vurdering med den eksterne rådgiver

Som udgangspunkt er der ikke et minimumskrav for husstande. Dog skal der være en gruppe af borgere, der kan drive projektet og skabe forankring.

Den tekniske rådgivning kan dreje sig om: 

 • Screening af varmepotentialet for det afgrænset område, der er ansøgt om
 • Potentialer for forskellige relevante alternative opvarmningsformer
 • Sammenligning af priser ved forskellige valg 
 • Risici ved at vælge forslået opvarmningsform
 • Barrierer ved forslået opvarmningsform

Den juridiske rådgivning kan dreje sig om:

 • Vejledning inden for juridiske dokumenter, lovgivningsstof og gældende lov indenfor varmeforsyning
 • Rådgive om finansiering og låneformer
 • Klarlægge vedtægter, rette selskabsform og rådgive om evt. oprettelse af a.m.b.a.

Det forventes at de borgergrupper, der udvælges til at få rådgivningshjælp, er med til at evaluere forløbet og dele viden med andre borgergrupper, som skal i gang med lignende projekter, evt. med oplæg til infoaftner i samarbejde med kommunen. 

Hvis I har spørgsmål til ansøgning, er I velkomne til at kontakte kommunens varmeplanlæggere.

Kontaktinfo: telefon 72367377 eller på mail energi@holb.dk

Når du indsender en blanket med dine oplysninger, giver du samtykke til, at dine oplysninger må indsamles af Holbæk Kommune og må deles i forbindelse med sagsbehandlingen.

Læs mere her om Holbæk Kommune behandler dine persondata her:

https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/Feedback

Sidst opdateret

08.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen