Spring til indhold

Parkering i kommunen

I Holbæk Kommune er der forskellige tidsbegrænsninger for parkering samt en lokal bekendtgørelse for standsning og parkering. Vi har ikke betalingsparkering, på de kommunale parkeringspladser i Holbæk Kommune.

På kortet kan du se, hvor vi har parkeringspladser i kommunen og hvor længe du må parkere et køretøj under 3500 kg. på de forskellige pladser.

Der er ikke betalingsparkering, på de kommunale parkeringspladser i Holbæk Kommune.

Kort - med tidsbegrænsninger og typer af køretøjer

Når kortet åbner, ser du Holbæk by, men du kan flytte kortet eller zoome ud/ind.

Er der uoverensstemmelser mellem kortene og skiltene på parkeringspladserne, er det skiltningen på stedet der gælder! Da der også er private p-arealer i Holbæk Kommune er det ikke alle p-pladser som vi har en oversigt på. Bilisten har altid ansvaret for at overholde den gældende skiltning ved benyttelse af et p-areal. 

Hvor må forskellige typer køretøjer holde?

På kortet kan du se parkeringspladser for invalidekøretøjer, motorcykler, taxi, flextrafik, af- og pålæsning og køretøjer under og over 3500 kg. Husk at du skal sætte flueben i Parkeringsarter for at se dette i kortet.

Køretøjer over 3500 kg, trailere, andre påhængskøretøjer og campingvogne er der særskilte regler for, som du kan læse mere om i vores lokalbekendtgørelse for parkering i Holbæk Kommune.

Er der uoverensstemmelser mellem kortene og skiltene på parkeringspladserne, er det skiltningen der gælder!

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Parkeringsregler

Ved parkering skal du først og fremmest være opmærksom på de almindelige bestemmelser i færdselsloven. I vores lokale bekendtgørelse er der supplerende regler for parkering af trailer, campingvogne, lastbiler og andre køretøjer, der er større end normale personbiler.

Parkeringsservice Holbæk

I Holbæk Kommune har vi Parkeringsservice. Vi arbejder ud fra, at mere forståelse for parkeringsreglerne fremmer trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Derfor har trafiksikkerheden i Holbæk Kommune vores højeste prioritet.

Har du fået en parkeringsafgift?

Er du uenig i en parkeringsafgift, kan du klage over afgørelsen. Inden du klager, er det en god idé at læse forklaringer her på siden igennem.

Parkeringsplads til handicapbil

I Parkeringsservice behandler vi ansøgninger om etablering af handicapparkeringspladser på offentlige veje og på private fællesveje.

Tomgangsregulativ

Det er ikke tilladt at lade et motorkøretøj holde i tomgang i mere end 1 minut. Herved sparer bilisterne i kommunen miljøet for luftforurening og støjbelastning.

Oversigt og afmærkning for køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg.

I Holbæk Kommune er der en parkeringsbekendtgørelse som gælder i byerne for både lastbiler, trailere og campingvogne.

P-pladser til el-biler og plugin-hybrid

Der er mulighed for at oplade el-biler flere steder på parkeringspladserne i Holbæk bymidte. Vi har krav om opladning og overholdelse af tidsbegrænsningen ved benyttelse af disse pladser.

Persondatapolitik

Holbæk Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget.


Feedback

Sidst opdateret

12.12.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt Parkeringsservice

Telefon: 72 36 83 10

Mandag - fredag kl. 08.00-13.00

E-mail: Parkering@holb.dk