Spring til indhold

Har du fået en parkeringsafgift?

Er du uenig i en parkeringsafgift, kan du klage over afgørelsen. Inden du klager, er det en god idé at læse forklaringer her på siden igennem.

Ja, det er irriterende at modtage en parkeringsafgift. Men formålet med afgifterne er at sikre trafiksikkerheden og forbedre mulighederne for parkering.

Betal straks, hvis parkeringsafgiften er berettiget. Det gælder også, hvis du har lånt bilen. Hvis parkeringsafgiften er uberettiget, så klag med det samme. 

Hvordan betaler jeg min p-afgift?

Du kan betale den ved at gå i Netbank og indtaste betalingsoplysningerne, som du finder på din afgift. Du har også mulighed for at betale den via vores hjemmeside  

Hvorfor har du fået en p-afgift?

Du har fået en p-afgift, hvis du har overtrådt en af reglerne i færdselsloven eller ikke har overholdt en tidsbegrænsning, vejafmærknings-bekendtgørelsen, bekendtgørelsen om p-skriver eller Holbæk Kommunes lokalbekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område.
På afgiften kan du se, hvilken regel du har overtrådt. At parkeringen har fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv at afgiften frafaldes. 

Er formålet bare at tjene penge til kommunekassen?

Kommunes overskud til parkeringskontrol er ikke stort. Staten skal først have 70 % af beløbet på afgiften. De der er tilbage, skal så dække parkeringskontrollørernes faste månedsløn, løn til klagesagsbehandling, uniformering, udstyr, kontorhold, telefoner og meget andet.

Tjener kontrolløren selv noget på at fange en synder?

Nej, ingenting. Kontrollørerne er fast månedslønnet og modtager ikke provision. 

Er der forskellige parkeringsregler fra kommune til kommune?

Grundlæggende er lovgivningen vedrørende parkering og standsning ens over hele landet.

Den enkelte kommune kan dog fastsætte lokale parkeringsbestemmelser - dette har vi gjort i Holbæk. Du finder de generelle regler for parkering og standsning i Holbæk Kommune ved at trykke her.

Jeg har fået en afgift - hvad gør jeg?

Du skal betale den senest 10 dage efter datoen for din forseelse (det står på din afgift). Hvis dette ikke sker, får du den første betalingspåmindelse fra Parkeringsservice Holbæk efter cirka 10 dage. Afgiften kan betales i din netbank, og dette gøres ved at indtaste de tal, som står under betalingsinfo på din afgift. Når du betaler afgiften, kan vi via talrækken se løbenummeret og derved kæde betalingen til afgiften.

Det er ikke muligt at få rabat på en afgift - den er ens for alle. Derimod kan en afdragsordning aftales med Opkrævningen i Holbæk Kommune. De kan kontaktes på telefonnummer 72 36 21 10 eller postopk@holb.dk.

Jeg har fået en afgift, men vil ikke betale. Hvad gør jeg?

Du har mulighed for at sende en skriftlig klage til Parkeringsservice Holbæk, enten per brev til adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk eller via e-mail, hvis du finder afgiften uberettiget. 

Vi sagsbehandler ikke klager i telefonen, her gives kun vejledning. 

Klager, om at reglerne er urimelige, at afgiften er ærgerlig, at man ikke kender reglerne, eller at parkeringsforseelsen er sket af undskyldelige – men ikke tvingende – grunde med videre, kan ikke alene føre til at en parkeringsafgift frafaldes. Kommunes afgørelse, efter færdselslovens § 122 stk. 2, kan ikke indbringes for en højere administrativ enhed. 

Vores e-mail adresse er Parkering@holb.dk.

Inddrivelse

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse og undlader at betale, bliver sagen overgivet til Gældstyrelsen og herefter på din (den registrerede ejer eller brugers) eventuelle begæring til fogedretten. Du skal normalt selv betale de omkostninger, der er forbundet med behandlingen af sagen til fogedretten.

Ved manglende betaling sendes først en påmindelse og herefter en rykker pålagt et gebyr. Påmindelse og rykker sendes til den, der i Centralregistret for Motorkøretøjer er registreret som bruger af bilen. Indtil betalingen er modtaget, vil gælden være registreret i EFI, som er inddrivelsessystemet. Registreringen betyder, at der kan ske modregning i overskydende skat, negativ moms eller andre tilgodehavender fra det offentlige, indtil gælden er betalt. Ved forgæves rykning oversendes gælden til Gældstyrelsen, med henblik på lønindholdelse.

Husk at det altid er dig som bilist, der har ansvaret for at overholde parkeringsreglerne. Feedback

Sidst opdateret

18.01.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt Parkeringsservice

Telefon: 72 36 83 10

Mandag - fredag kl. 08.00-13.00

E-mail: Parkering@holb.dk

Parkeringsservice Holbæk

Parkeringsservice Holbæk modtager relativt få klager. Hver klage der modtages, bliver objektivt sagsbehandlet med udgangspunkt i, om der kan forefindes en saglig grund for en frafald.

Vil du undgå en parkeringsafgift, så skal du bl.a. huske disse bestemmelser

 • P-skive skal benyttes, hvor der er skiltet med tidsbegrænset parkering
 • Der må kun være én p-skive i bilen
 • P-skiven skal være placeret synligt i højre side af frontruden
 • P-skiven indstilles for tidspunktet for parkeringens begyndelse
 • Standsning og parkering på cykelsti eller cykelbaner er ikke tilladt
 • Standsning og parkering ud for en cykelstiudkørsel eller mindre end 5 m foran udkørslen
 • Parkering er forbudt ud for ind- og udkørsel fra ejendomme
 • Standsning og parkering i vejkryds og T-kryds er ikke tilladt tættere på krydset end ti meter
 • Standsning eller parkering er ikke tilladt på fodgængerfelt eller indenfor 5 m før
 • Standsning eller parkering er ikke tilladt ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m.
 • Standsning og parkering på reserverede p-pladser (herunder handicap pladser og hyrevognspladser)
 • Respektér skiltet eller opstribet standsnings- og parkeringsforbud