Spring til indhold

Parkeringsplads til handicapbil

I Vej & Trafik behandler vi ansøgninger om etablering af handicapparkeringspladser på offentlige veje og på private fællesveje.

Hvem betaler for etablering af handicapparkeringsplads?

Kommunen betaler for etablering af handicappladsen, hvis den er tilgængelig for alle handicappede bilister.  

På private fællesveje betales udgifterne af ansøgeren eller ejeren af vejen efter reglerne i privatvejsloven. Dette kræver, at du har vejejeren har givet dig en accept af etablering af en handicapparkeringsplads. Udgiften til etableringen er cirka 3.000 kroner.

Du kan se et kort over de kommunale veje og de private veje i Holbæk Kommune ved at trykke her.

Bemærk at Holbæk Kommune har begrænsede midler til etableringer af disse pladser. Det betyder, at hver enkelt ansøgning vil blive vurderet ud fra midler og behov.

Ansøgning om handicapparkeringsplads

Der skal indsendes dokumentation for bevægelseshandicappet. Du må også meget gerne indsende en tegning eller skitse, der viser, hvor du synes, pladsen skal placeres.

Når vi har modtaget ansøgningen, vil vi vurdere sagen. Ansøgningen vurderes også ud fra, om pladsen ønskes etableret på en kommunal vej eller en privat fællesvej. Beslutter vi at oprette pladsen, vil vi lægge den bedst muligt ud fra dine ønsker.

Der skal forventes en sagsbehandlingstid på 4 uger. Det er under forudsætning af, at alle nødvendige oplysninger er på plads, men det kan altid betale sig at ansøge i god tid.  

I tilfælde af forhold, som kræver politiets godkendelse, må der forventes længere sagsbehandlings tid. Send oplysningerne på e-mail til Vej & Trafik her.

Handicapparkeringskort

Hvis en parkeringsplads er afmærket med et kørestolssymbol, er den reserveret til handicappede bilister. For at benytte pladsen skal man have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Hvis du skal søge om selve parkeringskortet, er det hos Danske Handicaporganisationer.

Kort gennemgang af regler for parkering med handicapskilt:

  • Indehavere af et handicapparkeringskort har ret til at parkere på de særligt afmærkede handicappladser.

  • Har man parkeringskortet liggende synligt i forruden (OBS: Hele forsiden af kortet med serienummer samt start- og udløbsdato skal være synligt udefra) gælder følgende regler:

    1. Der må parkeres 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud samt gågader, hvis det fremgår, at ærindekørsel er tilladt. Standsningsforbud må ikke overtrædes.
    2. Parkering er tilladt 1 time på steder, hvor der ellers må parkeres 15 eller 30 minutter.
    3. Ubegrænset parkering på steder, hvor 1,2 eller 3 timers parkering er tilladt – med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. Er en tidsbegrænsning angivet, skal den følges, og p-skiven skal indstilles.

Er der ikke en handicapparkeringsplads, eller er den optaget, gælder samme lempelser, hvis du parkerer på en almindelig parkeringsplads.

Hvis du har fået oprettet din egen personlige handicapparkeringsplads med bilens registreringsnummer ved hjem eller arbejde, og hvis pladsen er på offentlig vej, er det ikke nødvendigt at anbringe parkeringskortet i bilens forrude.

Ovenstående parkeringsregler gælder for parkering på offentlig vej eller område. På private områder, for eksempel ved indkøbscentre eller på pladser, hvor det er private firmaer, der står for kontrollen, skal man følge de regler, som de skilter med. I de fleste private områder betyder det normal betaling og samme tidsbegrænsning som alle andre.Feedback

Sidst opdateret

14.03.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt Vej & Trafik

Telefon: 72 36 41 60 alle hverdage fra kl. 08.00 til 13.00

Email: Vejogtrafik@holb.dk 

Nedlæggelse af handicapparkeringsplads

Hvis du har kendskab til en handicapparkeringsplads, der ikke længere bliver brugt, vil vi meget gerne høre om det. Det vil være en stor hjælp, hvis du kan oplyse, hvem der plejer at bruge pladsen, og hvorfor pladsen ikke længere benyttes.