Spring til indhold

Parkeringsregler

Ved parkering skal du først og fremmest være opmærksom på de almindelige bestemmelser i færdselsloven. I vores lokale bekendtgørelse er der supplerende regler for parkering af trailer, campingvogne, lastbiler og andre køretøjer, der er større end normale personbiler.

Parkeringszoner og tidsbegrænsninger 

Vi har i Holbæk Kommune flere steder med P-zoner. Vi har for eksempel en 4 timers parkeringszone på Havnevej. 

Desuden har vi forskellige tidsbegrænsninger på vores parkeringspladser over hele kommunen, så husk altid at holde øje med skiltningen i de områder, du parkerer.

Husk parkeringsskiven

I områder med tidsbegrænset parkering, skal du ved ankomst sætte viseren på din p-skive frem til det nærmeste kvarter. Er klokken f.eks. 10.10, når du stiller bilen, skal du placere viseren på 10.15. Husk at er altid dit ansvar, at parkeringsskiven fungerer korrekt.

Parkering på fortov og lignende

Inden for tættere bebygget område, inden for byzoneskilt, må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist, på:

  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti
  • midterrabat
  • helleanlæg

Kommuner har fortsat mulighed for at tillade parkering på fortov. Det vil fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning på stedet.

Du kan her se en oversigt med kommuner med lokale bekendtgørelser.

Parkering med blandt andet trailer eller campingvogn 

Kommunerne kan i en lokal bekendtgørelse fastsætte regler for standsning og parkering med eksempelvis trailer eller campingvogn.

Du kan læse vores bekendtgørelse lige her

I Holbæk Kommune er det forbudt at benytte en parkeringsplads til parkering af:

  • busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3500 kg
  • påhængs- og sættevogne såsom trailere, campingvogne, motorredskaber, traktorer, påhængs-redskaber og træk– og håndvogne

I Holbæk Kommune er det forbudt at benytte veje til parkering på hverdage i tidsrummet fra klokken 18.00-06.00 samt lørdage, søndage og helligdage for:

  • busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3500 kg
  • påhængs- og sættevogne såsom trailere, campingvogne, motorredskaber, traktorer, påhængs-redskaber og træk– og håndvogne

Cykelsti-udkørsel 

Hvis der er en udkørsel fra en cykelsti, der løber langs kørebanen, må man hverken standse eller parkere mindre end 5 meter før denne udkørsel. En cykelsti-udkørsel er typisk udformet som en rampe ned fra cykelstien. Hvis cykelstien krydser kørebanen, gælder standsnings- og parkeringsforbuddet 5 meter på begge sider af den krydsende cykelsti, altså både før og efter.

Havari 

Hvis dit køretøj er havareret, enten på grund af uheld eller teknisk fejl, og det ikke kan fortsætte ved egen kraft eller på forsvarlig vis, anses køretøjet for at være parkeret efter 18 timer. Det vil sige, at du har 18 timer til at få fjernet køretøjet. Derefter skal du overholde de regler, der i øvrigt måtte gælde på stedet.

Parkeringsafgifter  

En parkeringsafgift for at parkere ulovligt på offentlig vej er 510 kroner. Parkeres der ulovligt på en handicapparkeringsplads eller foran en indkørsel fordobles afgiften til 1020 kroner. 
Læs mere om afgifter her

Motorcykler 

Der gælder samme kommunale parkeringsregler for biler og motorcykler. Som udgangspunkt er det ikke lovligt at parkere en motorcykel helt eller delvist på fortovet inden for byzone-skiltet - og helt på fortovet uden for byerne. Når det kommer til fortovs reglerne, skal man som fører af motorcyklen følge de samme regler som alle andre. 

 

Uanset skiltningen skal du huske også at overholde de andre regler i færdselsloven. Du må for eksempel ikke parkere foran ind- og udkørsler, standse eller parkere for tæt på vejkryds eller for tæt på en spærrelinje.

 

Din p-skive - dit ansvar

Det er dit eget ansvar, at p-skiven er indstillet korrekt – uanset om den er elektronisk eller er af den gammeldags slags, hvor du selv drejer viseren.

Forstå skiltet

De fleste har stået foran en færdselstavle og været i tvivl om, hvordan den skulle forstås. Her får du et par huskeregler, der gør tavlerne at tyde.

Hvad er en parkeringszone

Det er bilistens egen pligt, at orienterer sig via den lokale skiltning, før man parkerer.

Handicapparkering

Indehavere af et handicapparkeringskort, har ret til at parkere på de særligt afmærkede handicappladser.

P-pladser til el-biler og plugin-hybrid

Der er mulighed for at oplade el-biler flere steder på parkeringspladserne i Holbæk bymidte. Vi har krav om opladning og overholdelse af tidsbegrænsningen ved benyttelse af disse pladser.


Feedback

Sidst opdateret

19.01.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt Parkeringsservice

Telefon: 72 36 83 10

Mandag - fredag kl. 08.00-13.00

E-mail: Parkering@holb.dk

Parkeringsservice Holbæk håndhæver færdselsloven

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

En kort forklaring i skilteskoven