Spring til indhold

Parkeringsservice Holbæk

I Holbæk Kommune har vi Parkeringsservice. Vi arbejder ud fra, at mere forståelse for parkeringsreglerne fremmer trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Derfor har trafiksikkerheden i Holbæk Kommune vores højeste prioritet.

Parkeringsservice Holbæk - parkering som giver mening

Vores kerneopgave er ikke, at pålægge mange parkeringsafgifter, tværtimod. Vi arbejder ud fra, at mere forståelse for reglerne fremmer trafiksikkerheden/tilgængeligheden og dette opnås bedst ved direkte kommunikation. 
Vi betragter det at pålægge en parkeringsafgift, som en præventiv løsning. Selvom vi arbejder med et lovreguleret regelsæt, så opretholder vi kun lovgivningen, hvor det giver mening.

Trafiksikkerhed har vores højeste prioritet. Ved hjælp af kontrol og især vejledning, er vi med til at øge trafiksikkerheden for alle trafikanter. 

Vi er også med til at forbedre parkeringsmulighederne i Holbæk Kommune. Ved for eksempel kontrol med tidsbegrænsningerne gives der mulighed for, at flere kan foretage indkøb, deltage i arrangementer og benytte diverse faciliteter. Ved særlige omstændigheder iværksætter vi opsætning af midlertidig skiltning, som derved skaber en mere optimal trafikstrøm. 

Vores primær opgave er kontrol, men vi vægter god service meget højt. Vi er meget bevidste om, at vi har manges bevågenhed og især på gadeplan, er vi Holbæk Kommunes ansigt udadtil. Vi går altid forrest med at følge færdselsloven. 

Alle mulige forespørgsler, som vi tit oplever på gadeplan, er vi altid behjælpelige med. Turistinformation eller for eksempel at hjælpe en gangbesværet person over gaden, er også en service vi yder tit.

Parkeringsservice er også sikkerhedsambassadører for Holbæk Kommune. Hvis vi har en viden om lovovertrædelser f.eks. spirituskørsel, tyveri eller overfald, så iværksætter vi tiltag overfor dette.

Det er en selvfølge for os, at være med til at Holbæk Kommune fremstår pænere, samt mere sikker at færdes i. Dette sker bl.a. ved indberetning til den relevante afdeling. 

Parkeringsservice Holbæk er altid i en løbende proces, som har til formål, at forbedre vores serviceniveau overfor alle borgere og gæster samt erhverv og foreningslivet i Holbæk Kommune.  

 

 Feedback

Sidst opdateret

13.03.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt Parkeringsservice

Telefon: 72 36 83 10

Mandag - fredag kl. 08.00-13.00

E-mail: Parkering@holb.dk

Vil du undgå en parkeringsafgift, så skal du bl.a. huske disse bestemmelser

 • P-skive skal benyttes, hvor der er skiltet med tidsbegrænset parkering
 • Der må kun være én p-skive i bilen
 • P-skiven skal være placeret synligt i højre side af frontruden
 • P-skiven indstilles for tidspunktet for parkeringens begyndelse
 • Standsning og parkering på cykelsti eller cykelbaner er ikke tilladt
 • Standsning og parkering ud for en cykelstiudkørsel eller mindre end 5 m foran udkørslen
 • Parkering er forbudt ud for ind- og udkørsel fra ejendomme
 • Standsning og parkering i vejkryds og T-kryds er ikke tilladt tættere på krydset end ti meter
 • Standsning eller parkering er ikke tilladt på fodgængerfelt eller indenfor 5 m før
 • Standsning eller parkering er ikke tilladt ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m.
 • Standsning og parkering på reserverede p-pladser (herunder handicap pladser og hyrevognspladser)
 • Respektér skiltet eller opstribet standsnings- og parkeringsforbud