Spring til indhold

Trafiksikkerhed

Vi arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden. Her kan du se oplysninger om hvordan vi arbejder med trafiksikkerhed, og få information om kommunens værktøjer til at forbedre fremkommeligheden og undgå ulykker.

Holbæk Kommune deltager hvert år i trafikkampagner

Bedre trafiksikkerhed opnås ikke alene ved at ændre på den fysiske udformning, den menneskelige adfærd skal også påvirkes.

Holbæk Kommune deltager, som led i trafiksikkerhedsarbejdet, i landsdækkende trafikkampagner som Rådet for Sikker Trafik står for.

På Rådet for Sikker Trafik hjemmeside kan du se:

Aktuelle landsdækkende kampagner

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36 eller på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her

Cykelstiplan

Cykelstiplanen skal sikre et bedre grundlag for den politiske prioritering af kommunens cykelstiprojekter i fremtiden. Planens vigtigste fokuspunkter er prioritering af skoleveje, trafiksikkerhed og et sammenhængende stinet.

Trafiksikkerhedsplan

I rapporten kan du se status for trafiksikkerheden på kommunens veje. Planen er desuden kommunalbestyrelsens plan for prioritering af indsatser til forbedring af trafiksikkerheden.

Trafiktællinger og hastighedsmålinger

Holbæk Kommune tæller trafikken på mange veje, for at kunne vurdere trafikmængde, hastighed og trafikkens sammensætning.

Tilgængelighedsplan for Holbæk Kommune

Tilgængelighedsplanen for Holbæk Kommune har til formål at forbedre tilgængeligheden på offentlige arealer og pladser. Det skal være muligt for alle at færdes her.


Feedback

Sidst opdateret

04.01.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen