Spring til indhold

Arrangementer

Hvis du har en god ide, der har interesse for kommunens borgere og som er åben for alle, må du som udgangspunkt gerne låne vejareal, pladser og torve.

Søg altid i god tid - populære pladser kan være booket lang tid i forvejen og det kan tage tid at indhente de nødvendige tilladelser fra andre myndigheder.

Det vil også altid kræve tilladelse fra kommunen og politiet, hvis der skal afspærres veje og pladser. Kommunen kræver, at du laver en afmærkningsplan. Og politiet kan kræve, at du laver en sikkerhedsplan.

Brand- og redningsveje må ikke blokeres. 

Offentlige arrangementer

  • Arrangementet skal være åbnet for offentligheden og af almen interesse
  • Der kan opsættes skilte på 5 faste pladser ved Holbæks indfaldsveje
  • Der kan også opsættes 1 banner (i hver side) på gangbroen over Valdemar Sejrsvej
  • Kommunen samarbejder med Holbæk Byforum om større arrangementer

Private arrangementer

  • Du kan ikke reservere plads til private sammenkomster eller arrangementer, med et rent kommercielt indhold
  • Vejfester kan efter særlig tilladelse afholdes på boligveje med ringe trafik


Du skal altid søge digitalt lige her

Vil du søge om bannere, kan du læse mere om det herFeedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt Vej & Trafik

Telefon: 72 36 41 60 alle hverdage fra kl. 08.00 til 13.00

Email: Vejogtrafik@holb.dk