Spring til indhold

Tilskud til sløjfning af brønde og boringer

Har du en brønd eller boring på din ejendom, som ikke længere anvendes til vandindvinding, og som ikke er sløjfet forsvarligt endnu?
Hvis du bor i et område med særlige drikkevandsinteresser eller inden for et indvindingsopland til et vandværk, kan du søge Miljøstyrelsen om tilskud til sløjfningen.

Tilskudspuljen er en del af drikkevandspuljen, som der blev afsat midler til på Finanslov 2022.

Ubenyttede brønde og boringer udgør en direkte adgangsvej for forurening til grundvandet. Når de ikke længere anvendes til vandindvinding, er det derfor vigtigt at få lukket hullerne ned til grundvandet igen. Ved at få sløjfet den ubenyttede brønd eller boring på din ejendom, gør du en væsentlig indsats for at beskytte drikkevandet.

Kriterier for tilskud

Du kan se om du bor inden for et område med særlige drikkevandsinteresser eller et indvindingsopland til et alment vandværk på kommunens digitale kort.

Se kort med drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

Tilskudspuljen er på ca. 2 mio. kr. og uddeles efter ”først-til-mølle”-princippet.
Du kan max. få et tilskud på 15.000 kr. pr. brønd/boring.
Du kan søge om tilskud til sløjfning af din brønd/boring, hvis den sløjfes efter den 1. juli 2023.
Sløjfningen skal foretages af en autoriseret brøndborer.

Hvornår kan jeg søge?

Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger fra den 15. august 2023 til og med 1. oktober 2023.
Tilskudspuljen åbner igen i løbet af 2024.

Du kan læse mere om ansøgningspuljen på Miljøstyrelsens hjemmeside: Miljøstyrelsens drikkevandspulje

Inden brøndborer foretager sløjfningen, skal det være anmeldt til kommunen. Dette gør du ved at sende en mail til Holbæk Kommunes grundvandsteam på grundvand@holb.dk minimum 14 dage før sløjfningens udførelse. Mail skal indeholde følgende oplysninger:

  • Firmanavn på brøndborer
  • Sløjfningsmetode
  • Anvendte materialer

En brøndborer kan også hjælpe dig med anmeldelsen. Når kommunen har modtaget og set anmeldelsen, sender vi en kvittering til afsenderen, som kan vedlægges ansøgningen til Miljøstyrelsen.

Hvor finder jeg en brøndborer?

Liste over brøndborer (hentet fra GEUS-s hjemmeside). Feedback

Sidst opdateret

25.09.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen