Spring til indhold

Vandkvalitet og hårdhed

Det enkelte vandværk skal offentliggøre vandkvaliteten en gang om året, enten på vandværkets hjemmeside, ved brev eller ved annoncering i lokalavisen.

Vandkvalitet

Generelt viser kvalitetskontrollen, at vandet i Holbæk Kommune er af god kvalitet. Hvis du får vand fra et vandværk, kan du finde analyseresultater på GEUS's hjemmeside, tjek din vandkvalitet.

Det enkelte vandværk skal offentliggøre vandkvaliteten en gang om året, enten på vandværkets hjemmeside, ved brev eller ved annoncering i lokalavisen.

Analyse af drikkevandet skal ske med den hyppighed, der er fastsat i drikkevandsbekendtgørelsen og i vandværkets indvindingstilladelse. Hyppigheden afhænger af vandværkets produktion i m³ pr. år.

Hvis en analyse viser overskridelser af kvalitetskravene, skal vandværket eller den private indvinder straks give besked til Holbæk Kommune, som derefter beslutter, hvad der skal ske for at genoprette vandkvaliteten.

Holbæk Kommune fører tilsyn med drikkevandskvaliteten efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Hvis du oplever problemer med kvaliteten af vandet fra dit vandværk, skal du i første omgang kontakte vandværket.

Hårdhed

Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Generelt ligger hårdheden i Holbæk Kommune på 12-18 dH (temmelig hårdt).

Dit vandværk kan oplyse dig om vandets hårdhed. Du kan også finde hårdheden af vandet på GEUS's hjemmeside, hårhedskort.Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen