Spring til indhold

Afdragsordning til kloakudgifter

Har du modtaget et varsel eller et påbud om tilslutning til offentlig kloak eller påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land? Og har du problemer med at finansiere et tilslutningsbidrag og/eller det nødvendige kloakarbejde på din egen grund? Du har mulighed for at søge om en afdragsordning.

Mulighed for afdragsordning

Grundejere som har fået et varsel eller påbud fra kommunen om tilslutning til kloak eller forbedret spildevandsrensning, har mulighed for at søge om en afdragsordning til udgifterne.

Der er dog ikke mulighed for en afdragsordning for kloakarbejde med separering af regn- og spildevand i et allerede kloakeret område.

Hvornår kan du få en afdragsordning?

Er din samlede årlige husstandsindkomst under 337.780 kr. i 2023 (med tillæg på kr. 42.589 pr. hjemmeboende barn under 18 år, op til 4 børn) kan du være berettiget til en afdragsordning. Samtidig er du også berettiget til en frist for udførelse på minimum 3 år.

Hvad skal du gøre?

Du kan søge om afdragsordningen når du har modtaget et varsel eller et påbud. Du søger ved at udfylde og sende ansøgningsskemaet herunder.

Gå til ansøgningsskema

Ansøgningen sender du til Holbæk Kommune, enten på e-mail: spildevand@holb.dk eller som alm. post til Holbæk Kommune, 0899 Kommuneservice.

Naturstyrelsen har lavet en FAQ, der svarer på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med afdragsordningen. Find spørgsmål og svar her.

Holbæk Kommune har også lavet en FAQ - find spørgsmål og svar her.

Lovgivning

Du kan læse mere om afdragsordningen i bekendtgørelsen om afdragsordninger mv.

Her finder du link til bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

Ansøgningen imødekommes, hvis dokumentationen viser, at den samlede husstandsindkomst er under 337.780 kr. (reguleres årligt). For hvert hjemmeboende barn under 18 år, til og med fire børn på ansøgningstidspunktet, forhøjes beløbet med 42.589 kr. Husstandsindkomst opgøres efter reglerne i §§ 8-8 a i lov om individuel boligstøtte.Feedback

Sidst opdateret

03.01.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Beregning af husstandsindkomst

Husstandsindkomsten beregnes som den årlige indkomst for samtlige af husstandens medlemmer over 18 år, det vil sige alle som bor sammen med ejendomsejer.