Spring til indhold

Afdragsordning til kloakudgifter

Er du blevet varslet eller påbudt at skulle tilsluttes offentlig kloak, eller påbudt at forbedre din spildevandsløsning i det åbne land og har du problemer med at finansiere det? Så har du mulighed for at søge om adgang til en afdragsordning.

Mulighed for afdragsordning

Grundejere som har fået et varsel eller påbud fra kommunen om tilslutning til kloak eller forbedret spildevandsrensning, har mulighed for at søge om en afdragsordning til udgifterne. Du skal dog være opmærksom på, at der er ansøgningsfrist herfor. Overskrides denne frist, er muligheden for at søge udløbet.

Det er dog ikke muligt at søge adgang til afdragsordningen, hvis du er blevet påbudt at separatkloakerer regnvand fra spildevand i et allerede kloakeret område.

Hvornår kan du få en afdragsordning?

Er din samlede årlige husstandsindkomst under 352.642 kr. i 2024 (med tillæg på kr. 46.197 pr. hjemmeboende barn under 18 år, op til 4 børn) kan du være berettiget til en afdragsordning. Samtidig er du også berettiget til en frist for udførelse på minimum 3 år.

Hvad skal du gøre?

Du kan søge om afdragsordningen når du har modtaget et varsel eller et påbud. Du søger ved at udfylde og sende ansøgningsskemaet herunder.

Gå til ansøgningsskema

Ansøgningen sender du til Holbæk Kommune, enten på e-mail: spildevand@holb.dk eller som alm. post til Holbæk Kommune, 0899 Kommuneservice, att.: Spildevandsteamet. Husk at medsende en kopi af din årsopgørelse fra året før.

Naturstyrelsen har lavet en FAQ, der svarer på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med afdragsordningen. Find spørgsmål og svar her.

Holbæk Kommune har også lavet en FAQ - find spørgsmål og svar her.

Lovgivning

Du kan læse mere om afdragsordningen i bekendtgørelsen om afdragsordninger mv.

bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

Ansøgningen imødekommes, hvis dokumentationen viser, at den samlede husstandsindkomst er under 352.642 kr. (reguleres årligt). For hvert hjemmeboende barn under 18 år, til og med fire børn på ansøgningstidspunktet, forhøjes beløbet med 46.197 kr. Husstandsindkomst opgøres efter reglerne i §§ 8-8 a i lov om individuel boligstøtte.Feedback

Sidst opdateret

17.01.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Beregning af husstandsindkomst

Husstandsindkomsten beregnes som den årlige indkomst for samtlige af husstandens medlemmer over 18 år, det vil sige alle som bor sammen med ejendomsejer.