Spring til indhold

Køkkenkværne og spildevand

Holbæk Kommune tillader ikke køkkenkværne.

Holbæk Kommune tillader ikke montering af køkkenkværne, hvilket fremgår af Holbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Læs regulativ for husholdningsaffald

Affald fra køkkenkværne belaster kloaksystemet

Holbæk Kommune er imod køkkenkværne, fordi det organiske affald belaster kloakker, som mange steder ikke er dimensioneret til at transportere større mængder fast affald.
For den enkelte husstand er der endvidere stor risiko for tilstopning af kloakken på egen grund, fordi der ikke er fald nok på stikledningen til kloaksystemet. Samtidig vil køkkenkværne betyde, at der bruges mere vand og strøm.

Hvorfor ikke køkkenkværn?

Køkkenkværne bliver annonceret af butikker, der sælger hårde hvidevarer. Kværnene må kun monteres med kommunens tilladelse og langt de fleste kommuner – herunder Holbæk – tillader det ikke. Eventuel brug af køkkenkværne modarbejder Holbæk Kommunes strategi, da køkkenkværne findeler det organiske affald i køkkenvasken, hvorefter det ledes med spildevandet gennem kloaksystemet til renseanlægget. Herved går vigtige ressourcer tabt og borgerne i Holbæk Kommune bidrager til at rotterne i kloakken får endnu mere at leve af.

Holbæk Kommune ønsker at genanvende endnu mere affald

I EU såvel som i Danmark er der en fælles strategi om, at meget mere affald skal genanvendes de kommende år.

På lokalt plan er strategien beskrevet i Holbæk Kommunes affaldsplan. Det overordnede mål er her, at opnå endnu mere genanvendelse og bioforgasning og mindre forbrænding.

Læs Holbæk Kommunes affaldsplan.

Bioaffald bliver til klimavenlig biogas og værdifuldt kompost til landbruget

I de private husstande indsamles bioaffaldet, hvorefter det køres til bioforgasning på et biogasanlæg, så der kommer en klimavenlig biogas ud til forbrugerne samt en værdifuld gødningskompost til landbruget.Feedback

Sidst opdateret

22.11.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen