Spring til indhold

Udtræden af kloakforsyningen

Hvis du har mulighed for selv at håndtere dit regnvand, kan du træde ud af kloakforsyningen.

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er der mulighed for, at ejendomme/virksomheder kan udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen. Dette kræver, at der i spildevandsplanen er angivet mulighed for udtræden. Og at der laves en aftale om det imellem kommunen og grundejeren.

I den gældende spildevandsplan står der, at det er op til grundejere i de fleste fælleskloakerede områder, selv at håndtere overfladevand, mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Tryk her for at se et kort over de områder hvor tilbagebetaling er mulig.

Ved udtræden for tag- og overfladevand kan Fors A/S tilbagebetale op til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

Du kan læse mere om muligheden i kommunens spildevandsplan.Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Fors A/S

Administrationsbygningens adresse:

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Telefon: 70 20 20 66

E-mail: fors@fors.dk
www.fors.dk

Man.-tors. kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Holbæk Kommunes spildevandsplan 2020-2030

 kommunens planportal finder du flere oplysninger om kloakeringsarbejdet som sker i kommunen og om din ejendom er omfattet.