Spring til indhold

Spildevand i det åbne land

Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal forbedres.

Spildevand i det åbne land

Baggrunden for denne side er, at spildevandet fra en række ejendomme i det åbne land i dag, løber ud i vandløb og søer efter at der er sket en bundfældning i septitank eller trixtank. Disse tanke renser ikke spildevandet særlig meget, og det betyder at det vandmiljø som modtager spildevandet, bliver næringsbelastet hvilket har en negativ effekt på plante og dyrelivet.

Denne side er udarbejdet for at gøre det så gennemskueligt som muligt, for dig som borger, at forstå hvorfor Holbæk kommune er gået igang med at udsende påbud om forbedret spildevandsrensning, og hvordan du kan opfylde det krav der bliver stillet.

Hvis du føler, at du alligevel mangler noget, er du velkommen til at kontakte spildevandsteamet på mail: spildevand@holb.dk eller på telefon: 72 36 82 37. 

Billeder af vandløb i kommunen.  

Er der rensekrav på mit hus?

Når spildevandplanen for den næste periode, 2020-2030 er vedtaget, vil du her på siden kunne finde et kort, hvor du kan søge på din ejendom og se, om du er underlagt et rensekrav.

Baggrunden for kravet om forbedret spildevandsrensning

Læs hvorfor, du skal have en forbedret renseløsning på din ejendom i det åbne land.

Hvad kan jeg gøre allerede nu?

Hvis du har rensekrav på din ejendom, og din renseløsning skal forbedres, behøver du ikke at vente med at lave en ny renseløsning, til du modtager et påbud. Du kan gå i gang allerede nu.

Når du får et påbud

Her kan du læse om, hvilke faser der er forbundet med et påbud om forbedret renseløsning på din ejendom

Kontraktligt medlemskab og afdragsordning på tilslutningsbidrag

Du kan ansøge om kontraktligt medlemskab hos Fors A/S.

Afdragsordning

Husstande med en samlet husstandsindkomst på under 314.706 kr,- (tal fra 2019), har mulighed for at søge om adgang til afdragsordningen

Forskellige renseløsninger

Her kan du se en beskrivelse af de mest gængse renseløsninger, du kan etablere, for at opnå en forbedret rensning af dit spildevand.

Eksempler på lokale renseløsninger i kommunen

Her kan du se billeder af allerede etablerede renseløsninger i Holbæk kommune. Siden vil løbende opdateret.

Hvad koster det?

Her kan du få et overblik over etablerings- og driftsudgifter nu samt over en 20-årig periode

Offentlig kloakering eller egen renseløsning

Er det dyrere at skulle lave egen renseløsning i det åbne land, end at være kloakeret af Fors A/S i byen?

Tips til et godt samarbejde med din kloakmester

Det er vigtigt for dit spildevandsprojekt, at det er en autoriseret kloakmester, der er med til at udføre arbejdet.

Er du kloakmester?

Skal du som kloakmester, udføre arbejde på ejendomme i det åbne land i Holbæk kommune, så klik her?

Byg og miljøportalen

En trinvis guide til, hvordan du udfylder, indsender og færdigmelder en ansøgning i Byg og Miljø

Ofte stillede spørgsmål

Svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med at skulle etablere en ny renseløsning ,i det åbne land. Fanen vil løbende blive udbygget.


Feedback

Sidst opdateret

05.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016-2020

kommunens planportal finder du flere oplysninger om kloakeringsarbejdet som sker i kommunen og om din ejendom er omfattet.

FAQ om kloakering i Holbæk Kommune

Vi har samlet en række af de oftest stillede spørgsmål i dette dokument.

Prøv at læse det igennem inden du kontakter os, det kan være du finder svaret dér.

Digitale kort

På det digitale kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer, der har en geografisk relation.
Gå til det digitale kort