Spring til indhold

Spildevand i det åbne land

Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal forbedres.

Spildevand i det åbne land

Spildevandet fra en række ejendomme i det åbne land løber i dag ud i vandløb og søer efter det er passeret igennem en septiktank eller trixtank. Disse tanke renser ikke spildevandet særlig meget, og det betyder at det vandmiljø, som modtager spildevandet, bliver næringsbelastet, hvilket har en negativ effekt på dyre- og plantelivet.

Denne side er udarbejdet til dig, som borger i kommunen, som hjælp til at forstå, hvorfor Holbæk kommune er gået i gang med at udsende påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, og samtidig hjælpe dig med, hvordan du kan opfylde det krav til spildevandsrensning, der måske er på din ejendom.

Se en gennemgang af hjemmesiden

Du starter og stopper filmen ved at trykke på pilen nede i venstre hjørne. Du kan gøre billedet/filmen stor, ved at trykke på den lille firkant, nederst i højre hjørne. Du gør filmen lille igen, ved at trykke på samme firkant. God fornøjelse.  

Spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36 eller på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her

Billede af Regstrup Å

Er der rensekrav på min ejendom?

Se hvad der er planlagt for din ejendom, i nugældende spildevandsplanen for 2020-2030.

Baggrunden for kravet om forbedret spildevandsrensning

Læs hvorfor, du skal have en forbedret renseløsning på din ejendom i det åbne land.

Hvad kan jeg gøre allerede nu?

Hvis der er krav til forbedret rensning på netop din ejendom, behøver du ikke vente til at du modtager et påbud. Du kan gå i gang allerede nu.

Når du modtager et orienteringsbrev fra kommunen

Her kan du læse om, hvilke opgaver der er forbundet med at modtage et påbud om forbedret renseløsning på din ejendom

Skal Fors A/S lave det for dig - Kontraktligt medlemskab?

Du kan ansøge om kontraktligt medlemskab hos Fors A/S. Hvis Fors A/S skal lave arbejdet

Afdragsordning

Husstande med en samlet husstandsindkomst på under 352.642 kr. (tal fra 2024), har mulighed for at søge om adgang til afdragsordningen.

Forskellige renseløsninger

Her kan du se en beskrivelse af de mest almindelige renseløsninger, du kan etablere, for at opnå en forbedret rensning af dit spildevand.

Eksempler på lokale renseløsninger i kommunen

Her kan du se billeder af allerede etablerede renseløsninger i Holbæk kommune. Siden vil løbende blive opdateret.

Hvad kan jeg forvente af udgifter til et nyt spildevandsanlæg?

Prisen på et nyt spildevandsanlæg variere meget alt efter, hvilket anlæg man vælger og hvordan ejendommen er indrettet.

Offentlig kloakering eller egen renseløsning?

Er det dyrere at skulle lave egen renseløsning i det åbne land, end at være kloakeret af Fors A/S i byen?

Tips til et godt samarbejde med din kloakmester

Det er vigtigt for spildevandsprojektet på din ejendom, at arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester.

Er du kloakmester?

Skal du som kloakmester, udføre kloakarbejde på ejendomme i det åbne land i Holbæk kommune?

Byg og Miljøportalen

En trinvis guide til, hvordan du udfylder, indsender og færdigmelder en ansøgning i Byg og Miljø (BOM)

Ofte stillede spørgsmål

Svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med at skulle etablere en ny renseløsning i det åbne land. Fanen vil løbende blive udbygget.


Feedback

Sidst opdateret

04.01.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Holbæk Kommunes spildevandsplan 2020-2030

 kommunens planportal finder du flere oplysninger om kloakeringsarbejdet som sker i kommunen og om din ejendom er omfattet.

FAQ om kloakering i Holbæk Kommune

Vi har samlet en række af de oftest stillede spørgsmål i dette dokument.

Prøv at læse det igennem inden du kontakter os, det kan være du finder svaret dér.

Digitale kort

På et digitalt kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer, der har en geografisk relation.

Gå til det digitale kort