Spring til indhold

Sandfilter anlæg

Det skjulte anlæg, der renser spildevandet før udledning eller nedsivning.

Etableringen og drift af et sandfilteranlæg til 5 personer vil omfatte:

 60-100.000 kr. til etablering af selve sandfilteranlægget. Filtersandet kan være dyrt.

• Der vil være en årlig udgift til strøm til pumpen på ca. 200 kr.

• Der er en årlig afledningsafgift på 1,60 kr. pr. mvandforbrug.

• Tømning af bundfældningstank koster fra 562,50 kr. inklusiv moms  (Fors, tal 2019).

Der vil med mellemrum, komme udgifter til service og anden vedligeholdelse såsom udskiftning af pumpe, spuling af fordelerrør og på sigt eventuelt nyt filtersand.Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard