Spring til indhold

Afdragsordning

Husstande med en samlet husstandsindkomst på under 321.563 kr. (tal fra 2021), har mulighed for at søge om adgang til afdragsordningen.

Ansøgning om adgang til minimumsfrist og afdragsordning (2020)

Du skal selv søge Holbæk Kommune om at komme i betragtning til afdragsordningen, hvilket kræver, at din samlede husstandsindkomst er under 321.563 kr. årligt (tal fra 2021), med et tillæg på 41.791 kr. per hjemmeboende barn under 18 år. Det gælder for op til fire børn.

Fristen for at ansøge Holbæk kommune om adgang til afdragsordningen, er 1 måned efter modtagelse af "varsel om påbud", og du kan søge via afdragsordningen her.

Ansøgningsskemaet skal sammen med en kopi af sidste års årsopgørelse, sendes til Holbæk kommunes spildevandsteam på spildevand@holb.dk eller med posten til Holbæk Kommune, Att. Spildevandsteamet, postboks 89, 4300 Holbæk.

Hvis du får adgang til afdragsordningen, skal du: 

  • Senest 1 år og 6 måneder inden fristen for påbuddet, anmode Fors A/S om et tilbud på en afdragsordning.
  • Som grundejer senest 1 år inden påbudsfristen, have accepteret tilbuddet fra Fors A/S. Hvis tilbuddet ikke accepteres, kan Fors A/S afslå at foretage sig mere.
  • Hvis du ikke overholder fristerne, ophører adgang til afdragsordningen, og du har ikke mulighed for at søge igen.  

Der kan findes yderligere oplysninger om afdragsordningen via Energistyrelsens hjemmeside som årligt bliver opdateret, ved at trykke på dette link.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen